Plusshus

Med våra prefabricerade Plusshus i trä skapar vi flexibla och kostnadseffektiva lösningar för framtidens boende. Plusshus levereras främst som gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Våra industriella byggsystem lämpar sig också väl för exempelvis hotellbyggnation, äldreboenden och förtätningsprojekt. Välj våra standardiserade typhus för ökad kostnadseffektivitet.

Vi levererar industriellt optimerade och kundanpassade flerbostadshus och gruppbyggda småhus till professionella beställare i Sverige och Norge. Vår erfarenhet att anpassa kunders idéer till en prefabricerad husproduktion är lång och vi är flexibla vad gäller leveransform. Med vår industriella byggteknik kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar också när våra kunder har mycket högt ställda krav på kvalitet och design.
Setras produktion av Plusshus sker i husfabrikerna i Kristinehamn och Renholmen. Vi använder oss i huvudsak av två industriella byggsystem: planelement och moduler. Du som kund väljer om leverans ska ske fritt fabrik, fritt arbetsplats eller stomrest. Utvalda projekt kan vi även leverera med totalentreprenad ovan grund.

 

Fickuret

Bygg för framtiden. Välj trä.

Trä är mycket lämpligt i en industriell process då prefabriceringsmöjligheterna är stora. Det industriella byggandet som sker inomhus innebär en säker produktionsmiljö, både för material och för medarbetare, vilket ger en hög och jämn kvalitet på slutprodukten.
Trä som material har utmärkta värmeisolerande egenskaper och lång livslängd, något som är viktigt när det gäller bostäder med höga krav på lägre energiförbrukning. Dessutom medför trämaterialets låga vikt lägre transportkostnader samt enklare och billigare grundläggning.
På byggarbetsplatsen lyfts och monteras moduler och planelement snabbt på plats, vilket bidrar till att korta byggtiden och minska etableringskostnaden.