Vår organisation

Setras vd och koncernchef heter Hannele Arvonen. Direkt under vd ligger stabsfunktionerna Ekonomi och Finans, Marknad och Affärsutveckling, Affärsstöd, HR och Kommunikation samt koncernfunktionen Bioprodukter & Råvara. Övriga Setras verksamhet är organiserad i två affärsområden - Sågade Trävaror och Byggprodukter & Byggsystem. 

Sågade Trävaror
Setra Kastet, furusågverk – platschef Ove Sjögren
Setra Nyby, furusågverk – platschef Karl Pontus Larsson
Setra Skinnskatteberg, furusågverk – platschef Harald Nylinder
Setra Malå, furusågverk – platschef Rickard Westerberg
Setra Vimmerby, furusågverk – platschef Patrik Larsson
Setra Färila, gransågverk – platschef Mattias Forslund
Setra Hasselfors, gransågverk – tf. platschef Ove Sjögren
Setra Heby, gransågverk – platschef Charlotta Andersson Jensen
Setra Rolfs, sågverk och förädling – platschef Hans Liljeström

Byggprodukter & Byggsystem
Setra Långshyttan, limträfabrik – platschef Kjell Lilletjernbakken
Setra Skutskär, förädling och måleri – platschef Peter Wejbro
Setra Valbo, förädling – platschef Fredrik Kojonen
Plusshus Kristinehamn, husfabrik - platschef Lennart Löwinger
Plusshus Skellefteå, husfabrik – platschef Lennart Löwinger