Organisation & Ledning

Setras vd och koncernchef heter Hannele Arvonen. Direkt under vd ligger stabsfunktionerna Ekonomi och Finans, Marknad och Affärsutveckling, Affärsstöd, HR och Kommunikation samt koncernfunktionen Bioprodukter & Råvara. Övriga Setras verksamhet är organiserad i två affärsområden - Sågade Trävaror och Byggprodukter & Byggsystem. 

Sågade Trävaror

 • Setra Kastet, furusågverk – platschef Ove Sjögren
 • Setra Nyby, furusågverk – platschef Karl Pontus Larsson
 • Setra Skinnskatteberg, furusågverk – platschef Harald Nylinder
 • Setra Malå, furusågverk - platschef Rickard Westerberg
 • Setra Vimmerby, furusågverk - platschef Patrik Larsson
 • Setra Färila, gransågverk – platschef Mattias Forslund
 • Setra Hasselfors, gransågverk – platschef Maria Granath
 • Setra Heby, gransågverk – platschef Charlotta Andersson Jensen
 • Setra Rolfs, sågverk och förädling - platschef Hans Liljeström

Byggprodukter & Byggsystem

 • Setra Långshyttan, limträfabrik – platschef Kjell Lilletjernbakken
 • Setra Skutskär, förädling och måleri – platschef Peter Wejbro
 • Setra Valbo, förädling – platschef Fredrik Kojonen
 • Plusshus Kristinehamn, husfabrik - platschef Lennart Löwinger
 • Plusshus Skellefteå, husfabrik - platschef Lennart Löwinger

Plusshus - www.plusshus.seSenast uppdaterad: 2014-09-08 09:35:29