Specialiserad produktion – med känsla för råvaran

Setra är Sveriges största träindustriföretag och har produktion på 14 platser i Sverige. Den nordligaste enheten ligger i Kalix, den sydligaste i Vimmerby.

Vår produktion består till största del av sågade och hyvlade trävaror av gran och furu – så som brädor, plank, golv och panel - men Setra tillverkar även konstruktionslösningar i limträ och levererar flervåningshus i trä genom dotterbolaget Plusshus.  

Våra produktionsenheter är specialiserade för att effektivt kunna möta våra kunders skiftande behov. Samtliga av våra svenska sågverk är miljöcertifierade enligt både FSC och PEFC

Vår vidareförädling har en nära koppling till sågverken och omkring 80-90 procent av råvaran som används i hyvlerierna och vid limträtillverkningen kommer från Setras egna sågverk. Det innebär att råvaran till förädlingen kan beredas på ett optimalt sätt redan på sågverket och att vidareförädlingen får bästa möjliga förutsättningar. Vid två av Setras enheter, Rolfs och Malå, är sågverk och hyvleri helt integrerade.

Setras produktion i korthet:

  • Sex furusågverk: Kastet, Nyby, Skinnskatteberg, Vimmerby, Malå och Rolfs (Vid Rolfs sågas även en mindre mängd gran)
  • Tre gransågverk: Hasselfors, Heby och Färila
  • Tre förädlingsenheter: Långshyttan, Skutskär och Valbo (Sågverken i Malå och Rolfs har även förädlingsverksamhet)
  • Två husfabriker: Kristinehamn och Skellefteå

Mer information om respektive enhet finns under Våra produktionsorter.Senast uppdaterad: 2012-07-30 14:00:16

En dag på sågverket

Se vår film från vår produktion och följ processen från stock till planka.