Koncernledning

Huvudkontor:
Setra Group AB
Box 3027
169 03  Solna

Besöksadress:
Gårdsvägen 18
169 70  Solna

Tel: 08-705 03 00
E-post: info@setragroup.com


 Hannele Arvonen
Hannele Arvonen
VD och Koncernchef, tf Affärsområdeschef Byggprodukter & Byggsystem 
Tel: 08-705 03 10
E-post: hannele.arvonen@setragroup.com
 

Olle Berg
Olle Berg
Marknads- och affärsutvecklingsdirektör
Tel. 08-705 03 11
E-post: olle.berg@setragroup.com

 Jonas Björnståhl
Jonas Björnståhl
Affärsområdeschef Sågade Trävaror
Tel: 026-14 78 76
E-post: jonas.bjornstahl@setragroup.com

Klas Flygare
Klas Flygare
Chef Bioprodukter & Råvara
Tel: 0585-485 12
E-post: klas.flygare@setragroup.com

Pontus Friberg
Pontus Friberg
Direktör Affärsstöd
Tel: 08-705 03 04
E-post: pontus.friberg@setragroup.com
Lotta Löwhagen Lundberg
Lotta Löwhagen Lundberg
HR- och kommunikationsdirektör
Tel: 08-705 03 17
E-post: lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com
Anders Marklund
Anders Marklund
Tf. Ekonomidirektör
Tel: 08-705 03 03
E-post: anders.marklund@setragroup.com

 
Senast uppdaterad: 2012-07-12 10:14:58