Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Produkten KL-trä

Är KL-trä brandsäkert? 

Brandsäkerheten i ett hus byggt av KL-trä anses god. Med den massiva trästommen och vanligt använda beklädnadsmaterial fås en god brandsäkerhet. KL-träskivor har bra motstånd mot brand eftersom konstruktionen är tät och inbränningen är endimensionell. I händelse av brand kolar ytan hos den korslimmade träskivan med ett skyddande skikt som har bibehållen bärighet. En bjälklagsplatta av KL-trä kan kompletteras med till exempel gipsskivor eller nedpendlat undertak och/eller övergolv för att uppnå olika brandkrav.

Hur är akustiken i KL-trähus? 

Att bo i ett hus av trä anses ofta behagligt och trivsamt. Utvecklade metoder och lösningar samt mätningar i färdiga byggnader av KL-trä visar att man kan uppnå god ljudnivå. För att uppnå god ljudisolering görs bjälklag och väggar i flera skikt. En bjälklagsplatta av KL-trä kompletteras med till exempel gipsskivor, undertak och/eller övergolv. Det är också viktigt att man utför anslutningar mellan olika byggdelar och genomföringar genom KL-trät med omsorg.

Vilken typ av hus/byggnader är KL-trä lämpligt för?

KL-trä kan användas till olika typer av byggnader. Kännetecknande för stomelement av KL-trä är att de kan göras stora. Det medför hög bärförmåga och styvhet hos skivorna som lämpar sig väl för stomstabilisering. KL-trä lämpar sig också för påbyggnader och förtätningar eftersom det har låg vikt relativt andra byggmaterial.

Är KL-trä hållbart?

En viktig del i en byggnads ekologiska hållbarhet är dess livslängd. Rätt använt trä har lång livslängd. För KL-trä anses den vid rätt underhåll vara minst hundra år. Det stärker också den ekonomiska hållbarheten hos materialet. Efter brukandeskedet kan materialet återanvändas, materialåtervinnas eller återvinnas som energi.
Trä är det enda förnyelsebara konstruktionsmaterialet och är på så vis ett av de mest hållbara byggmaterialen vi har. Det ingår i en resurskedja där koldioxid tas upp av trät och binds in, 800 kg koldioxid per kubikmeter sågad trävara. KL-trä är också ett klimatsmart val eftersom tillverkningsprocessen är energisnål.

Med tanke på att 75 - 80 procent av utsläppen generellt sett sker under byggprocessen och endast 20 - 25 procent under byggnadens brukandeperiod så är det extra viktigt att man i processen från råvara till färdig byggnad beaktar klimatpåverkan och gör goda val.

Vårt timmer kommer från ansvarfullt brukade skogar och vår förädling sker på ett resurseffektivt sätt. Rester som avkapade delar och spån som uppstår vid tillverkningen används sedan som bränsle i vår egen panna men kommer även säljas.
Ser man till social hållbarhet mår man bra av att bo i hus av trä. Det har visats i forskningsprojekt att trä har stor positiv påverkan på hälsan. En byggnad i trä får ett behagligare inomhusklimat som skapas tack vare träts värmetröghet och förmåga att lagra fukt. (Wood2New) Setra som företag har en hållbarhetspolicy där hållbarhet genomsyrar hela värdekedjan.

Finns LCA för KL-trä?

Specifik LCA för KL-trä från Setra finns inte i dagsläget, men vi tar fram en EPD som snart finns tillgänglig. LCA på Setras limträ finns, den är delvis likvärdig för KL-trä i och med att råvaran är densamma och tillverkas i samma område. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?