Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Egenskaper


Akustik

Mätningar i färdiga byggnader av KL-trä visar på god ljudmiljö. Det är viktigt att ta hänsyn till ljud och ljudisolering i ett tidigt skede av byggprocessen. Det gäller vid projektering såväl som i tillverkningsskedet. 

Eftersom förutsättningarna varierar från objekt till objekt är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt gå igenom vilka krav och förväntningar som gäller för byggnaden, vilka akustiska behov som ska uppfyllas och därefter välja lämplig ljudklass.

Planering och projektering av akustik för byggnader omfattar ofta fem ljudområden:

  • stegljudsisolering
  • luftljudsisolering
  • rumsakustik
  • ljud från trafik och andra yttre källor
  • ljud från installationer.
Källa: KLHB – s.145 (8.1)

Brandsäkerhet

Det finns inga restriktioner vad gäller att bygga flerfamiljshus eller industrifastigheter i KL-trä. KL-trä och konstruktioner uppförda av KL-trä har goda och förutsägbara egenskaper i samband med brand. 

Antändningen av trä är trög och det brinner långsamt. Vad gäller KL-trä i kombination med andra material kan önskad bärförmåga upprätthållas under brandförloppet. 

Värmeutvecklingen under brand är ofta avgörande för om branden ska utvecklas eller avta. Det kolskikt som bildas på ytan av KL-trä vid en brand skyddar de inre delarna och inträngningshastigheten i trä är vanligen cirka 0,6 – 1,1 mm per minut.

Källa: KLHB – s.20 (1.6.4)

Fuktbeständighet

KL-trä påverkas i mindre grad av fukt än massivt trä. Den korsvisa uppbyggnaden av brädor innebär att träet i skivor av KL-trä sväller och krymper mindre tvärs fiberriktningen, i jämförelse med vanligt massivt trä. 

KL-trä tillverkas under kontrollerade former av brädor eller plank med en fuktkvot mellan åtta och femton procent. Hur mycket mindre svällningen och krympningen blir jämfört med vanligt massivt trä bestäms av antal brädskikt och skiktens tjocklek. 

Efterhand kommer fuktkvoten i KL-träet att anpassa sig till jämvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet, RF, och följa dess variation över året. I konstruktioner i uppvärmda lokaler utan befuktning kan fuktkvoten förväntas variera mellan sju procent under vintertid och 12 procent under sommartid. För ouppvärmda lokaler eller utomhus under tak kan fuktkvoten förväntas variera mellan 13 procent under vintertid och 17 procent under sommartid. 

Källa: KLHB – s.20 (1.6.3)

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?