Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2020-07-01

Setra tar till vara på skadat timmer

Torra och varma somrar ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborren som gör stor skada och leder till att skogsägare förlorar miljardbelopp. Men det skadade timret behöver inte gå förlorat. Klas Flygare, Setras chef för råvara och bioprodukter, berättar mer.

Under 2019 angreps sju miljoner kubikmeter skog i Sverige, vilket är en fördubbling mot tidigare år. Vad beror ökningen på?

Det finns alltid barkborrar i skogen. Normalt sett angriper de döda och halvdöda träd medan de friska klarar sig. Man tror att angreppen vi ser nu har samband med torka och låga grundvattennivåer, vilket gjort skogen mindre motståndskraftig mot massangrepp.

Varför tar Setra hand om barkborreskadat timmer?

Det ligger i våra ägares intressen att försöka rädda de värden som finns i skogen. Samtidigt tar vi vara på affärsmöjligheten som finns där. Vi känner också för markägarna och deras situation, och det är viktigt att avverka halvdöd skog så att inte angreppen sprider sig.

Hur tar man hand om timret?

Skadat timmer kräver en speciell tillredning och måste hanteras separat och särhållas. Vi förbereder en provsågning av barkborreskadat timmer för att vara väl förberedda om volymerna skulle öka. Projektet är både spännande och arbetsamt ef-tersom vi lär oss nya saker samtidigt som det innebär en affärsrisk.

Vad blir det av det barkborreskadade timret?

Slutprodukten kan till exempel vara konstruktionsvirke främst för den nordamerikanska marknaden så länge virket klarar hållfastsorterings-krav. Alternativt en kvalitet som fungerar i olika typer av emballage där kvalitetskraven inte är så höga. För vår del innebär det delvis en ny nisch med den typen av produkter.


Klas Flygare, Chef råvara och bioprodukter, Setra