Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Medarbetare

Att stärka medarbetarskapet och en företagskultur byggd på gemensamma värderingar är en framgångsfaktor för att öka Setras konkurrenskraft. Vårt långsiktiga arbete med att utveckla en högpresterande värderingsstyrd organisation fortsätter.

Engagemang, nytänkande och ansvar

I Setra är våra värderingar engagemang, nytänkande och ansvar vägledande för medarbetarskapet. Värderingarna ska finnas med oss i arbetet, i vardagen. De ska hjälpa oss att tänka och göra rätt, både tillsammans och var och en för själv.

Våra beteenden har en avgörande roll både för vår affärsmässiga framgång och för att skapa en hållbar och trivsam arbetsplats.

Det viktigaste verktyget i arbetet med att utveckla en värderingsstyrd organisation handlar om den dagliga dialogen och feedback kring beteenden och vad våra värderingar betyder i praktiken.  

Ökade krav på kompetens

Teknisk utveckling, marknadskrav och nya arbetssätt ökar kraven på kompetens vilket särskilt behöver beaktas vid nyrekrytering. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida medarbetare.

Setra samarbetar med olika lärosäten, deltar regelbundet på arbetsmarknadsdagar vid universitet och högskolor och erbjuder praktikperioder och examensarbeten på företaget.

Vi vill öka andelen kvinnor hos oss

Vi driver ett långsiktigt arbete för att andelen kvinnor ska öka. Företaget ser varje rekryteringstillfälle som en möjlighet att få in fler kvinnor i organisationen. 

Setras medarbetarundersökning SetraRingen görs en gång om året och visar att motivationen fortsätter växa inom företaget.

Vår målsättning är att det index som speglar medarbetarnas motivation ska förbättras för varje år. Resultatet ligger på en stabil nivå.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?