Limträpelare

Limträpelare

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
5958 90 x 90 Limträpelare Gran GL30h  LPM VB3131
5959 115 x 115 Limträpelare  Gran  GL30h  LPM  VB3132
 6751 140 x 140 Limträpelare  Gran   GL30h  LPM  VB3128
6752 160 x 160 Limträpelare  Gran   GL30h  LPM  VB3129