Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Tillverkning av limträ

Setra Limträ är lameller som sammanfogas till större balkar eller pelare med hjälp av fingerskarvningsteknik. Principen är enkel– trälameller staplas och limmas mot varandra till konstruktionselement.

Limträtillverkning steg för steg

Fingerskarvning

Först sågas lamellerna till rätt dimension och läggs för torkning till rätt fukthalt. Lamellerna sorteras efter hållfasthet och fingerskarvas till angivna längder. Efter hyvling av ytan appliceras ett transparent lim och flera lameller limmas ihop under högt tryck. Efter härdning hyvlas balken och är sedan klar för emballering och transport.

 

Flexibilitet ger mervärde till kund

Anläggningen i Långshyttan präglas av framåtanda och nytänkande. Sedan lång tid tillbaka jobbar man för att optimera och effektivisera sättet att arbeta. 40 procent av det som produceras går på export.

Tillverkningen har anpassats för att leverera limmat trä och formstabila produkter av toppkvalitet. Fabriken har hög flexibilitet, vilket innebär att varje enskild order kan särbehandlas. Det limträ som levereras anpassas direkt till slutanvändaren och med ett väl utbyggt logistiksystem levereras produkterna både snabbt och säkert ut till kund.

Effektiviseringsarbetet i Setra Långshyttan har gett utdelning och för kunderna betyder det att tidsvinsterna kommer kunden tillgodo i form av korta svarstider och leveranser. 

Certifiering och kontroll

Limträtillverkning kräver stor noggrannhet på flera sätt, till exempel när det gäller fräsning av fingerskarvarna, limmets beredning och applicering, presstryck och presstid.

Setra genomför kontinuerligt kvalitetskontroller för att säkerställa en jämn och hög kvalitet på limträelementen. Provbitar tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och beständighet. Utöver det gör SP, Statens Provningsanstalt som är ett oberoende kontrollorgan oanmälda kontrollbesök hos alla Sveriges limträtillverkare. 

 

CE-Märkning

Allt Setra Limträ är CE-märkt. Märkningen visar att vi som tillverkare har följt de grundläggande krav som återfinns i de direktiv som reglerar detta.

Setra limträ tillverkas enligt kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 14080. I standarden framgår vilka dokument som krävs för verifiering.

Element, oavsett antal lameller har hållfasthetsklass GL30c eller GL30h medan klyvsågade limträbalkar får hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Bokstaven c står för combined, kombinerat limträ, h för homogeneous, homogent limträ och s för split, klyvsågat limträ. Mer om hållfasthet.