Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Utseendeklasser

Setras limträprodukter ytbearbetas på olika sätt beroende på hur de ska användas och vilket utseende som önskas. Balkar, takstolar som kommer att döljas av till exempel ett innertak kan bearbetas mindre än synliga limträbalkar, där utseendet är en viktig del i byggnaden. 

 

Renhyvlade, lagade ytor

Beskrivning:
Sidorna är hyvlade eller bearbetade på liknande sätt. Ytor som blir synliga efter montering ska vara så gott som fria från större sprickor, kvisthål, urslag och limfläckar. Mindre skönhetsfel av kåda, kvisthål, urslag och limfläckar kan förekomma, men i begränsad omfattning. Synliga kanter ska vara fasade.

Lagerstatus:
Ej lagersortiment

Rekommenderas för:
Miljöer där det ställs extra höga krav på utseendet hos synliga limträdetaljer, till exempel i bostäder, skolor och offentlig miljö.

Renhyvlad lagad

 

Renhyvlade, ej lagade ytor

Beskrivning:
Sidorna är hyvlade eller bearbetade på liknande sätt. Ytor som blir synliga efter montering ska vara så gott som fria från större sprickor, kvisthål, urslag och limfläckar. Mindre skönhetsfel av kåda, kvisthål, urslag och limfläckar kan förekomma, men i begränsad omfattning. Synliga kanter ska vara fasade. 

Lagerstatus:
Standardklass för lagersortimentet i Sverige

Rekommenderas för:
Miljöer där det ställs normala krav på utseendet hos synliga limträdetaljer, till exempel i takbalkar i sporthallar, affärslokaler och dylikt. 

Renhyvlad ej lagad

Hyvlade ytor

Beskrivning:
Sidorna är hyvlade eller bearbetade på liknande sätt. Enstaka lameller får dock bitvis vara obearbetade. Mindre limfläckar får förekomma. För element som är placerade på mer än 4 m avstånd från betraktaren, kan Hyvlade ytor vara en tillräcklig utseendeklass.

Lagerstatus:
Ej lagersortiment

Rekommenderas för:
Miljöer där rimliga krav ställs på utseendet, till exempel takbalkar i sporthallar, affärslokaler eller där funktion och bärförmåga har stor betydelse, men där man ändå vill utnyttja limträ som ett miljöskapande element, till exempel i industrilokaler.

Hyvlad

Justerade ytor

Beskrivning:
Sidorna får till övervägande del vara ohyvlade. Vid smalare enheter än 90 mm (nominellt mått) får den ena sidan vara sågad. Limfläckar får förekomma på alla sidor och lameller med vankant kan förekomma.


Lagerstatus:
Ej lagersortiment

Rekommenderas för:

Inbyggnad eller för synligt bruk vid låga krav på utseendet, till exempel i lagerlokaler eller för konstruktioner där limträ används osynligt. 

Justerad