Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Fördelar med limträ

Limträ brukar kallas det nya stålet, främst för sin formbarhet och höga hållfasthets skull. Förutom att limträ skapar möjligheter för både arkitekter, entreprenörer och hobbysnickare att skapa både små och stora konstruktioner är det också ett hållbart val för framtiden. 

Tio starka skäl att välja limträ

starkt
Starkt
 – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.


Förnybart
Förnybart
 – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.

 

vackert
Vackert
 – Limträ är karaktärsskapande och används därför gärna av arkitekter.

 

energisnålt
Energisnålt
 – Energiförbrukningen vid limträtillverkning är mycket låg jämfört med andra material.

 

beständigt
Beständigt
 – Limträ klarar tuffa väderförhållanden bättre än många andra konstruktionsmaterial.

 

formbart
Formbart
 – Limträ kan formas i princip hur som helst.

 

formstabilt
Formstabilt
 – Limträ varken vrider eller kröker sig.

 

brandstabilt
Brandstabilt
 – Limträ står emot en brand bättre än många andra material.prisvärt
Prisvärt
 – Totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre än för andra materialalternativ.

 

test
Lättbearbetat
 – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg.

 

Limträ är framtidens material

Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter. 
Tips på vad du kan bygga i limträ

Limträ blir genom lamellimningen både starkt och styvt och i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd. Mer om hållfasthet

Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett småhus, ett tak till en offentlig byggnad eller en träbro. Råd till dig som är arkitekt

Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä. Här hittar du smarta konstruktionslösningar

Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande. Lamellerna är fingerskarvade för att producera långa längder och sedan sammanlimmade för att skapa önskvärd dimension. Så här tillverkar vi Setra limträ