Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Hållfasthet

Jämfört med andra konstruktionsmaterial är limträ ett av de starkaste materialen i förhållande till sin egen vikt. Därför kallas det ibland det nya stålet, främst för sin formbarhet och höga hållfasthets skull. Limträ är mycket starkare och styvare än vanligt konstruktionsvirke.

Lamellernas egenskaper bygger styrkan

Styrkan och styvheten hos limträ beror på den så kallade lamelleringseffekten, som man enkelt kan förklara så här: När lamellerna i limträ limmas ihop är risken väldigt liten för att eventuella svagheter i lamellerna hamnar på samma ställe. Om motsvarande dimension av konstruktionsvirke har en defekt så försvagas virket i mycket större grad.

Lamellvirket har dessutom hållfasthetssorterats. Det starkaste lamellvirket placeras som ytterlameller där belastningen normalt är störst. De inre lamellerna är inte lika starka. Det är en viktig anledning till varför limträbalkar som dimensionerats för att tåla en viss last inte ska kapas längs med lamellerna.

 

Limträ - hållfasthet

Lamelleringseffekten. Med limträ utjämnas inverkan av virkesdefekter. Risken är mycket liten att defekter, till exempel större kvistar i flera lameller, ska hamna i samma snitt. För en enskild planka kan en enstaka kvist väsentligt försämra hållfastheten.

Hållfasthetsklasser

GL30c
För kombinerat limträ i hållfasthetsklass GL30c ska de yttre lamellzonerna vara minst 17 procent av tvärsnittshöjden. Limträ i hållfasthetsklass GL30c utgörs av lamellvirke i hållfasthetsklass T22 i de yttre lamellzonerna och i hållfasthetsklass T15 i den inre lamellzonen.

GL30c

GL30
Homogent limträ i hållfasthetsklass GL30 betecknas med bokstaven h (h = homogeneous, homogent limträ) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Siffran 30 står för karakteristisk böjhållfasthet uttryckt i N/mm2.

GL30h
Limträ i hållfasthetsklass GL30h består av enbart lameller i hållfasthetsklass T22. Därutöver kan bokstaven s (s=split, klyvsågat limträ) anges i hållfasthetsklassbeteckningen. 

GL30h

GL28
Limträ smalare än 90 mm framställs genom klyvsågning av bredare limträ. Enligt standarden SS-EN 14080 nedklassas då limträet från 30 till 28 N/mm2 , varför klyvsågat limträ får hållfasthetsklass GL28.

 

GL28cs