Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Limträ i kretsloppet

Limträtillverkning är en resurssnål och klimatneutral process. Materialet är förnybart, återvinningsbart och dessutom baseras tillverkningen till stora delar på bioenergi. Limmet står för endast en procent av massan, vilket gör limträ till ett miljösmart material. 

Limträets kretslopp

Kretslopp Limträ

  • Limträtillverkning är en resurssnål process. Råvaran är oftast inhemskt granvirke från hållbart brukade skogar samt ett syntetiskt lim. Andelen lim är försumbar, mindre än 1 viktsprocent.

  • Produkterna levereras normalt med fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvot 12 % från limträtillverkare.

  • Till torkningsprocessen används huvudsakligen bioprodukter från den egna tillverkningen.

  • Limträ som kundanpassas för beställaren ger inte upphov till något betydande spill på byggarbetsplatsen.

  • Emballaget av skyddsfilm utgörs av återvinningsbart material.

  • Limträ ger inga negativa miljöeffekter.

  • Reparerbarheten är hög och delar av en limträbalk eller limträpelare kan vid behov bytas ut.

  • När limträprodukten är uttjänt är den ett utmärkt biobränsle.

  • I forsknings- och utvecklingsarbetet med svenska limträprodukter är kretsloppstänkandet en viktig utgångspunkt. Det gäller under limträprodukternas hela livscykel.