I korthet

Kärnaffär: Produktion och försäljning av trävaror.

Omsättning: Ca 4 miljarder kronor, där omkring 65 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. 

Antal anställda: Ca 800. 

Enheter: Åtta sågverk och tre förädlingsenheter.

Historia: Bildades hösten 2003 genom samgående mellan Mellanskog Industri AB och AssiDomän Timber Holding AB. Syftet var att skapa en drivande kraft i utvecklingen av en modern träindustri.

Namnets betydelse: Den första delen i namnet, SE, talar om att företaget har sitt ursprung i Sverige. Den andra delen, TRA, står för verksamhetens inriktning: trä. Setra = Svenskt trä.