Styrelse

  Börje Bengtsson
Styrelseordförande sedan april 2018. 
Medlem i Revisionsutskottet.
Huvudsysselsättning: Olika styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot i Mellanskog och Svevia AB, samt styrelseordförande i C-rad AB. 
     
  Sture Karlsson
Styrelseledamot sedan 2011.
Huvudsysselsättning: Vd Mellanskog.
    Per Matses
Styrelseledamot sedan januari 2012. 
Ordförande i Revisionsutskottet.
Huvudsysselsättning: CFO Sveaskog.
             
  Per-Olof Wedin
Styrelseledamot sedan januari 2012.
Huvudsysselsättning: Vd och koncernchef för Sveaskog.
    Ellinor Berglund
Arbetstagarrepresentant. 
Styrelseledamot sedan 2009.
Huvudsysselsättning: Kundservice. 
Anställd sedan 1989.
             
  Pontus Bohlin
Arbetstagarrepresentant. 
Styrelseledamot sedan 2009,
suppleant 2007–2009.
Huvudsysselsättning: Sågverksarbetare. 
Anställd sedan 1984.
    Göran Sundqvist
Arbetstagarrepresentant.
Suppleant sedan 2009.
Huvudsysselsättning: Hyveloperatör. 
Anställd sedan 2007.
             
  Tomas Larsson
Arbetstagarrepresentant. 
Styrelsesuppleant sedan 2015.
Huvudsysselsättning: Skiftledare. 
Anställd sedan 1989.