Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2017-10-31

Samråd om pyrolysanläggning i Gävle

Setra bjuder in till samråd för en pyrolysanläggning vid Kastet i Gävle. Anläggningen ska producera bioolja av biprodukter från sågverket.

Inbjudan sker enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Den planerade anläggningen kommer att ligga i anslutning till Kastets sågverk, på del av fastigheten Kastet 5:14.

Pyrolysanläggningen ska producera bioolja från sågverksbiprodukter. Maximalt bedöms produktionen kunna bli i storleksordningen 32 000 ton bioolja per år. Biooljan kan sedan förädlas till fordonsdrivmedel i någon annan anläggning eller ersätta fossil olja i fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar.

För att bygga och driva den planerade verksamheten krävs tillstånd enligt miljöbalken. Samrådet syftar till att informera och hämta in synpunkter inför arbetet med att ta fram en tillståndsansökan. En redogörelse över samrådet kommer, tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), att ingå som delar i den ansökan om tillstånd som Setra planerar att lämna in.

För ytterligare information om den planerade anläggningen, se samrådsunderlag (till höger).

För att Setra ska kunna beakta synpunkter i arbetet med att färdigställa tillståndsansökan, önskas skriftliga synpunkter senast den 20 november 2017.

För frågor, mer information och synpunkter

Charlotte

Thedéen

Hållbarhetsdirektör

tel: +4687050322

mobil: +46703445429

E-post

Besöksadress:

Gårdsvägen 18
Solna


Postadress:

Setra Group

Box 3027

16903

Solna