Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2012-05-24

Fingerskarvat blir starkare!

Hög formstabilitet, bättre hållfasthet och låg risk för sprickbildning. Det är några av fördelarna med fingerskarvade produkter. Vi besökte Setras nordligaste anläggning i Kalix som utöver sågade och hyvlade trävaror satsar stort på vidareförädling. Den moderna fingerskarvsanläggningen är en del av satsningen som nu märker en ökad efterfrågan.  

 

Setra Rolfs är känt för sitt välsorterade lager, höga kvalitet och breda sortiment. Här strävar man efter att vidareförädla den sågade varan så mycket som kapaciteten tillåter. Att råvaran kommer från de norrländska skogarna i polcirkelområdet borgar för kvalitet. I timmerstockarna ligger årsringarna så tätt att det nästan är omöjligt att räkna dem med blotta ögat. För snart nio år sedan investerade man sin fi ngerskarvsanläggning och är idag den enda av Setras produktionsanläggningar som erbjuder fi ngerskarvade produkter. Här tillverkas främst byggreglar och konstruktionsvirke i olika dimensioner och längder, men även panel och tryckimpregnerade produkter fingerskarvas. Man skräddarsyr också beställningar från kunder som har speciella önskemål när det gäller längd och kvalitet, till exempel fönsterämnen.

Vridstyvt, rakt och mer formstabilt
Att fi ngerskarva innebär att träets ändar fräses till 10 eller 15 millimeter långa ”fi ngrar” som tillåter olika delar att sammanfogas.Innan fräsningen kapas större och icke önskvärda defekter bort, till exempel stora kvistar. När de olika delarna sätts ihop genom limning och pressning skapas en träprodukt på upp till 12 meter med praktiskt taget osynliga skarvar. Med tekniken frigörs mycket av spänningarna i träet, vilket gör det vridstyvare, rakare och mer formstabilt. Slutprodukten blir dessutom mer homogen och ren från defekter.

– Vi märker att efterfrågan på fi ngerskarvat har ökat under det senaste året. Speciellt på byggreglar i hållfasthetsklassen C14, säger Bengt-Arne Lindgren som är kundansvarig på Setra Rolfs. Det handlar om att fler och fler upptäcker fördelarna. Reglarna är enkla att hantera och bestämmelserna från husfabrikerna säger att det måste vara C14.

Fingerskarvning är en bra lösning när spännvidderna ökar och konstruktionsvirkets normala längd inte räcker till. Dessutom ger fi ngerskarvning en möjlighet att exaktkapa kortare längder med maximerat materialutnyttjande. Den fingerskarvade produkten är visserligen något dyrare än en vanlig planka eller regel, men fördelarna är många och handlar inte bara om kvaliteten utan även användarens slutliga kostnad.

– Genom att man köper längder i det mått man vill ha minimerar man spill och förenklar och effektiviserar arbetet. För oss handlar det om att utnyttja råvaran optimalt och leverera komponenter med exakt dimension och längd. I vår bransch går det mot att kunden vill ha en så färdig produkt som möjligt, menar Bengt-Arne Lindgren.

Kunderna för fingerskarvat finns främst i Sverige och Norge och består till största delen av husfabrikanter, takstolsindustrier och bygghandel.

Satsningen på vidareförädlat fortsätter
För den oinvigde är det lätt att tro att det är just skarven som är ”den svaga länken” på en fi ngerskarvad bräda. Faktum är att det är precis tvärtom. Skarven är minst lika stadig som virket i sig själv. Vid de hållfasthetstester som genomförs regelbundet är det nästan alltid skarven som ger sig sist.

– Den ökade efterfrågan av fingerskarvade produkter är resultatet av ett långsiktigt införsäljningsarbete som nu börjar bära frukt. Som alltid handlar det om personlig försäljning. Man måste åka ut till kunden, presentera produkten och berätta om dess fördelar för att väcka ett intresse, avslutar Bengt-Arne Lindgren.

Satsningen på vidareförädling fortsätter och under sommaren är det panellinjen som kommer att förstärkas för att möjliggöra produktion av panel med ändspont. Det innebär nya, spännande möjligheter för Setra Rolfs att utöka sitt redan breda sortiment med ännu fler högkvalitativa produkter.

Text: Katarina Brandt