Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Svenskt trä stort i Japan

I väntan på kommande momshöjningar ökar det stora trälandet Japan sitt bostadsbyggande. Höjningen, i kombination med återuppbyggnad efter tsunamin, lägger grunden för att par goda år för träbranschen. Samtidigt tornar den åldrande befolkningen upp sig  som ett orosmoln på himlen.

 

Japan är ett tätbefolkat land och närmare hälften av befolkningen trängs i de tre storstadsregionerna Tokyo, Osaka och Nagoya. Samtidigt är drygt två tredjedelar av ögruppens landmassa täckt av skog. Med ett så stort inhemskt virkesförråd kan det te sig något förvånande att Japan har blivit Setras femte största exportmarknad.

Förklaringen är dock relativt enkel. För trots att en stor del av Japans skogsareal brukas är landets topografi med många branta berg inte idealiskt för skogsbruk. Av tradition används dock mycket trä till inredning och byggnation och för att möta konsumtionen importerar Japan därför mycket virke.

Svensk furu och gran populärt
– Svenskt och fi nskt trä står högt i kurs både i jämförelse med vår inhemska produktion och med varor från övriga Europa. Vi gillar den svenska synen på skogsbruk och det långsiktiga tänkandet kring bland annat återplantering, förklarar Yoshiyuki Takahashi, en av Setras säljare i Japan.

Yoshiyuki Takahashi har arbetat för Setra i många år och tillsammans med sonen Tomohiko Takahashi driver han Setras japanska säljkontor. Kontoret ligger i centrala Tokyo och öppnade under AssiDomäns flagg 1996. Sedan dess har Japan varit en stabil marknad för Setra och idag exporteras sågade trävaror i både gran och furu hit, tillsammans med limträbalkar, golv och panel. Kunderna är limträtillverkare och den japanska byggvaruhandeln.

Kommande momshöjning påverkar marknaden
Nu går dock japanerna i väntans tider. Från och med april 2014 kommer den nuvarande japanska momsen på fem procent att höjas till åtta, för att vid årsskiftet 2015 landa på tio procent. Momshöjningen är den första sedan 1997 och har drivits på av premiärminister Yoshihiko Noda. Bakgrunden är Japans stora behov av skatteintäkter då landet, i kölvattnet av katastrofen 2010 och med en åldrande befolkning, måste få ekonomin på fötter och minska sin statsskuld.

– Det spekuleras i att dessa höjningar inte kommer att räcka och att det blir fler höjningar. Många passar därför på att köpa hus och lägenheter nu, före höjningen. Detta har även haft en positiv effekt på nyproduktionen, förklarar Andreas Nyström, produktchef inom affärsområde Furu och nyligen hemkommen från kundbesök i Japan.

Tomohiko och Yoshiyuki Takahashi tror att momshöjningen kommer att innebära ökad försäljning fram till genomförandet, för att sedan stabiliseras.

– Långsiktigt är Japan en stabil marknad men kortsiktigt kommer höjningen att leda till minskad konsumtion och mindre kapital för byggsektorn. Offentliga byggnader kommer trots det att vara fortsatt aktuella och vi kan se en ökad efterfrågan på dagis, skolor och även privata bostäder, säger Tomohiko Takahashi.

Bostadsbrist och nya byggregler
Precis som på de flesta andra platser är en husaffär en av de största privata investeringarna en japan gör i sitt liv. Momshöjningen kommer därför till viss del att bidra till sjunkande efterfrågan på hus och en minskning av nybyggnationen.

Samtidigt har katastrofen 2010, där nordöstra Japan förstördes av jordbävning och tsunami, lett till ett underskott på bostäder. Den kraftiga bostadsbristen kommer inte att vara möjlig att avhjälpa på kort tid, och problemen med bostäder väntas kvarstå i ännu några år.

I det redan tätbefolkade Japan är bristen på bostäder särskilt problematisk då större delen av landytan inte lämpar sig för bebyggelse. – Efter tsunamin har regeringen beslutat att nybyggen inte får genomföras alltför strandnära. Husen som byggs ska dessutom vara höghus för att kunna erbjuda bostäder till fler, förklarar Yoshiyuki Takahashi.

Trähusen ökar
Till största del används material som betong och stål till de områden som renoveras eller byggs nya idag. Men trä börjar bli allt vanligare som byggmaterial och har ökat sin relativa marknadsandel betydligt under de senaste åren.

– Vi märker att trä blivit populärare i småhus. Dessutom byggs även offentliga byggnader i allt högre utsträckning i trä, berättar Tomohiko Takahashi.

Och ett ökat träanvändande behövs om Japan ska vara en fortsatt stor marknad för den svenska träindustrin. Landets demografi ska utveckling, med en medianålder som är bland de högsta i världen, kommer på sikt att leda till en minskad efterfrågan på nya bostäder. Men för en överskådlig framtid kommer Japan att vara en betydande marknad för Setra.

Text: Karolina Grundin

Publicerad: 2013-05-24