SetraNews januari 2015

I detta nummer av SetraNews kan du bland annat läsa ett reportage om Setra Kastets effektiviseringsarbete. Du kan även fördjupa dig i det nya typhuskonceptet för Setra Plusshus.

I numret lanserar vi även Setra Träskola, en artikelserie innehållande allmän träkunskap, samt skriver om träfasader och Skarpåkersskolan i Kramfors som använt sig av 800 kvadratmeter Setra Trägolv.