Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2015-01-24

Setra Kastet tänker produktivitet redan från början

Setras enhet Kastet, strax utanför Gävle, representerar en minst sagt anrik verksamhet. På den 35 hektar stora ytan som sågverket huserar på finns flera byggnader kvar från förr, men när det gäller produktionen är det mesta förändrat. Med nya koncept har verksamheten i Kastet anpassats till dagens krav på effektivitet och skräddarsydda lösningar.

 

Även om de flesta sågar har en lång historia, är det få som kan visa upp en lika storskalig och industribaserad bakgrund som Setra Kastet. När skogsindustriföretaget Korsnäs kom till Gävle på slutet av 1800-talet byggdes ett nytt sågverkssamhälle upp ute vid kusten. Sågen blev en av världens största anläggningar med 30 sågramar, dit virket flottades på Dalälven och från en byggd timmerränna. Sedan 2002 ingår Kastet i Setrakoncernen.

– Att vi tillhört ett integrerat såg- och pappersbruk betyder i praktiken att allting hos oss är väl tilltaget och att man varken snålat på yta eller maskiner, säger Ove Sjögren som är platschef.

Verksamheten går som på räls
Ett exempel på industrialiserat produktionstänk är att sågverket är rälsbundet. Det mesta transporteras på den räls som utgör ett slutet system på Setra Kastet. Fördelarna är många. Bland annat kan virkespaketen byggas fem meter höga. Hanteringsskadorna minskar och de tre spårbundna marktraverserna är mer miljövänliga i drift än truckar. Den spårbundna transportkedjan behöver bara brytas när virket ska till de torkar som ligger utanför systemet. Även transporten av strö, som ligger mellan lagren av plank och brädor i virkesstaplarna, sker på en bana som ingår i ett automatiskt retursystem.

Än idag samarbetar sågverket med BillerudKorsnäs pappersbruk som tillsammans med Gävle kommun och Gävle energi äger kraftvärmeverket Bomhus Energi. Delar av den bark och torrflis som kraftvärmeverket förvandlar till energi och ånga kommer från Setra Kastet. Samarbetet underlättas av att Setra Kastet och Bomhus Energi ligger grannar med varandra. Det gör att transporterna av bioprodukter blir korta, vilket är bra för miljön.

– Varje dygn går fyra lastbilar med bark och en lastbil med torrflis från oss till Bomhus energi. Sedan köper vi tillbaka ånga från dem, berättar Ove.

Bergslagskonceptet anpassar produktionen
Transportkostnaderna står för en betydande del av den totala kostnaden och Setra arbetar aktivt för att sänka dessa. Tillsammans med sågverken i Skinnskatteberg och Nyby har Kastet sin råvarubas i Mellansverige. De tre furusågverken har anpassat sin produktion för antingen klent eller grovt timmer. Denna anpassning går under namnet Bergslagskonceptet där Setra Kastet gör brädor och plank av klenare stockar som sorteras ut redan i skogen.

Den specialiserade produktionslinjen har gjort det möjligt att effektivisera verksamheten vid respektive sågverk och dessutom sänka transportkostnaderna. Med färre timmerklasser att såga och längre serier gynnas produktiviteten.

– Eftersom vi tillhör samma koncern möjliggör Bergslagskonceptet en bred exponering mot våra kunder, säger Ove Sjögren.

Japanstocken sorteras ut redan i skogen
Setra Kastet är ett exportinriktat sågverk. Omkring 20 procent av produktionen hamnar i Japan. 

– Japan-hanteringen, som vi kallar det här konceptet, är inte nytt men har ökat kraftigt under de senaste två åren. Det handlar om att vi kör en specifik längd direkt till Japan. En liten del sågas i Setra Skinnskatteberg, men det är framför allt vid Setra Kastet som vi har den största volymen, säger Johan Svensson som är råvarukoordinator för furusågverken, dit bland annat Setra Kastet hör.

Skördarna ordnar längden som är anpassad för Japan-exporten och lyfter därefter in det i det normala flödet. Sedan sorteras det upp på nytt vid sågverken. Fördelarna är många. Utöver att det blir mindre spill, eftersom längderna är rätt anpassade från skogen, ligger vinsten även vid själva transporten.

– Det handlar mycket om att få rätt lastfyllnad i containrarna som går till Japan. Dessutom är det ju en fördel att kunden som köper vet vilken längd den får, säger Johan.

Ett av Sveriges vassaste justerverk
Setra Kastet har två kamerasorteringar där en första kontroll av virket görs redan i råsorteringen. Kapaciteten är hög och sågverket räknar sitt justerverk till ett av de vassaste i Sverige.

– Ju tidigare vi kan göra rätt, desto bättre, menar Ove som anser att upplägget med en första kontroll är mer kostnadseffektivt.

I Setra Kastet ser man positivt på framtiden och vill gärna lyfta sågverkets många utvecklingsmöjligheter. Infrastrukturen är osedvanligt bra med hamn, järnväg och en stor landsväg inpå knuten och området är stort med delvis outnyttjade lokaler.

– En expansion av något slag lockar. Vi vill naturligtvis växa och här i Kastet fi nns alla möjligheter att utveckla affären ännu mer, avslutar Ove Sjögren.

Text: Katarina Brandt
Foto: Ola Högberg

Fakta om Setra Kastet

Råvara: Furu
Produkter: Sågade trävaror
Produktionsvolym år 2013: 220 000 m3
Huvudmarknader: Storbtiannien, Japan, Sverige och Danmark
Antal anställda: ca 70 personer
Enheten etablerad: 1899, i Setras regi sedan 2002