SetraNews oktober 2015

I höstnumret av SetraNews fokuserar vi på Europa-marknaden. En öppnande utblick av Olle Berg, Setras marknadsdirektör, följs av reportage från såväl Setra Heby som tyska kunden Mocopinus. Vi tar även ett grepp om certifieringen av trävaror, intervjuar Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli och besöker svenska företaget OrganoWood.