Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Naturen inspirerar, Setra levererar

Genom att kopiera naturens eget sätt att omvandla organiskt material till fossil, har det svenska företaget OrganoWood utvecklat produkter i trä som står emot både röta, brand och fukt. Grunden är certifierad råvara från långsamtväxande, högkvalitativ norrländsk skog där Setra står för huvuddelen av leveranserna. "Vi tänker kvalitet i hela processen och där är förstås valet av råvara avgörande", säger OrganoWoods vd Jens Hamlin.

Vad kan väl vara mer naturligt än att kopiera naturen själv? Det var frågan forskare vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet utgick ifrån när de för tio år sedan började undersöka vad det är som gör att träd blir så starka och varför vissa av dem omvandlas till fossil istället för att ruttna. Resultatet av deras forskning sprider sig nu över världen i form av tåliga terrassdäck och andra byggnationer tillverkade av det miljöklassade virket som går under namnet OrganoWood.

Ett naturligt skydd mot röta, brand och fukt 
Den patenterade tekniken är en svensk innovation som går ut på att härma naturens fossileringsprocess där organiskt material som trä mineraliseras och omvandlas till fossil. En process om normalt tar tusentals år. Vid tillverkning av OrganoWood kopplas kiselämnen till träfibrerna under hårt tryck och på så sätt delvis fossilerar dem. Kiselämnena skapar en fysisk barriär som hindrar rötsvamparna från att äta virket. Samtidigt får virket ett effektivt naturligt flamskydd. Det modifierade virket behåller sin naturliga färg och med tiden åldras det och får en silvergrå ton. Kiselbehandlingen gör också att ytan blir något hårdare vilket gör att den inte behöver oljas.

– Vi har kopierat hur tropiska träd fungerar, förklarar Jens Hamlin. Dessa växter lever i regnskog där de suger upp mineraler från marken för att skapa ett skydd. Vi har även haft lotusblommans unika blad, med dess extremt vattenavvisande egenskaper, som förebild. Här har vi inspirerats av bladens superhydrofoba ytor och utvecklat den smuts- och vattenskyddande teknik som vi använder för ytbehandling av OrganoWoods premiumvirke.

Certifierat virke från de norrländska skogarna 
Setra började leverera en mindre mängd virke till OrganoWood under 2013. En av anledningarna till att valet föll på Setra var att man kunde leverera en hög och jämn kvalitet av PEFC- och FSC®- certifierat virke från högkvalitativ, långsamtväxande skog. Med åren har samarbetet intensifierats och i dag står Setra för cirka 80 procent av leveranserna. Av virket tillverkas modifierade träprodukter i form av trallvirke, reglar och panel. Allt fler får upp ögonen för virket som används för att bygga altaner, trädäck, lekplatsutrustning och spänger, men även hela hus har uppförts med OrganoWood.

– I augusti 2012 hade vi sålt 200 kubikmeter. Sedan dess har det bara ökat och det skulle inte förvåna mig om vi landar på 6 000 kubik i år, konstaterar Jens Hamlin.

Modifieringprocessen sker hos Bergs Timber Bitus AB i Nybro. Deras träbehandlingsanläggning är en av de största i Sverige med en totalkapacitet på mer än 200 000 kubikmeter sågat virke per år. Processen inleds med att träskyddsvätskan trycks in i virket vilket medför att det blir modifierat hela vägen in till kärnan. Därefter torkas virket i en specialutvecklad process där kiselämnena och träfibrerna ytterligare reagerar med varandra.

– Trots att Setra är ett stort företag finns det ett lokalt engagemang som jag gillar. Vi får gehör för våra åsikter och upplever att Setra har en mycket stor bredd i sitt serviceåtagande. Distributionen fungerar mycket bra och jag tycker att Setra visar både flexibilitet, nytänkande och vilja till utveckling, avslutar Jens Hamlin.

Text: Katarina Brandt
Foto: Anders G Warne

Publicerad: 2015-10-24