Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Skräddarsytt ledde till effektivisering

I det lyckade projektet "4m Kina" har Setra optimerat virkeslängden utifrån en så god lastfyllnad som möjligt. Samtidigt som kundernas önskemål tillgodoses har projektet dessutom resulterat i en effektivisering, både när det gäller råvara, hantering och frakt. Detta utan investeringar eller kostnader.

 

Genomförandet av projektet ”4m Kina” är ett bra exempel på hur Setra arbetar för att uppfylla sina kunders krav och samtidigt öka effektiviteten, förbättra logistiken och vässa råvaruutnyttjande. Projektet påbörjades sommaren 2014 och ett halvår senare, i januari 2015, inleddes produktionen av den nya timmerlängden vid Setra Färila. I projektets arbetsgrupp ingick alla delar i produktionskedjan, från råvara till marknad.

– Det var våra panelproducerande kunder i Kina som efterfrågade 4-meters-längder, eftersom det skulle bli en bättre lastfyllnad i containrarna. Vi har därför valt att nischa vår produktion utifrån deras önskemål, säger Henrik Bertilsson som är försäljningschef Asien & Nya marknader och drivit projektet.

Sänkta kostnader och minskad hantering
Arbetet med att ta fram den nya längden inleds redan i skogen där hälften av timret till Setra Färila apteras i längden 4,05. Färdigvarulängden är satt till 3,985 meter vilket ger någon centimeter att spela på när den 12 meter långa containern ska fyllas.

– Det är bara en och en halv centimeter från fyrameterslängd, vilket kunderna inte har något problem med. Det är en praxis i branschen. Tack vare projektet får kunderna nu en enda längd att hantera och antalet containrar blir färre, säger Henrik Bertilsson.

Ur ett logistiskt perspektiv innebär projektet ”4m Kina” att Setra Färila nu lastar hela 55 kubikmeter i en container vilket minskar sjöfrakten per kubikmeter. Den ökade lastfyllnaden från sågverk till hamn bidrar också till sänkta kostnader, samtidigt som hanteringen av antalet produkter och containrar minskat. Marknadsmässigt säljer Setra nu de dimensioner där man har bäst utbyte och bra produktion. Det har fått ett bra mottagande hos kunderna och även gett en ökad förtjänst per kubikmeter jämfört med fallande längder.

– Våra timmerleverantörer har hjälpt till stort genom att både simulera apteringsändringen och att genomföra förändringen så snabbt. Inflödet från skogen vad gäller fyrameterslängderna är fortfarande något ojämnt men förbättras kontinuerligt. Det fina är att inga investeringar eller extra kostnader har tagits för att vi ska kunna åstadkomma detta, konstaterar Henrik Bertilsson.

Arbetsmetodik bakom lyckat genomförande 
Mattias Forslund är platschef vid sågverket i Färila och har bara gott att säga om projektet. Han vill gärna lyfta arbetsmetodiken som en bidragande orsak till att genomförandet lyckats så bra.

– I och med att alla var med i processen slapp vi otrevliga överraskningar senare i projektet. Vi genomförde även provkörningar och provsorteringar med mindre delmängder vilket gav oss säkerhet inför de större förändringarna och indikationer på vad som behövde justeras före driftsättning. Vi har inte förhastat oss utan analyserat effekterna redan i ett tidigt skede. Alla inblandade har varit med på vad som ska göras och varför. Kontentan är att bra underlag leder till bra beslut, avslutar Mattias Forslund.

Text: Katarina Brandt
Foto: Emil Nordin

Publicerad: 2016-01-24

På bilden: Henrik Bertilsson, försäljningschef Asien & Nya marknader, Kerstin Eriksson, produktchef för gran, och Magnus Olsson, råvarukoordinator, har arbetat med 4-metersprojektet.