Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Materialet som alltid har ett finger med i spelet

Det norska företaget MøreTre AS i Surnadal har hittat sitt sätt att göra trä mer beständigt och i det närmaste underhållsfritt. Vid den så kallade Royal-impregneringen används furu av högsta kvalitet som bland annat kommer från Setras sågverk i Malå.

REGIONEN VESTLANDET kännetecknas av ett fascinerande landskap med smala fjordar, höga fjäll, brusande vattenfall och respektingivande glaciärer.
Det särpräglade miljöerna har formats genom ett antal istider, men är princip oförändrade sedan de första människorna kom hit.
Här, strax utanför den lilla orten Surnadal, ligger företaget MøreTre som sedan 35 år tillbaka tillverkar Royalimpregnerat virke under varumärket MøreRoyal. Det är en ren naturprodukt som genom impregnering i två steg ger ett mycket tåligt virke som speciellt lämpar sig för byggnationer utomhus.
I sortimentet ingår både fasadpanel i olika dimensioner, profi ler och färger liksom trallvirke, trätak och en rad olika koncept för uterum och trädgård.
Setra har sedan fl era år tillbaka samarbetat med MøreTre och är en av leverantörerna av den högkvalitativa fururåvara som bland annat ligger till grund för det Royalimpregnerade trallvirket.
– Vi har jobbat intensivt med att ta fram en kvalitet som är anpassad efter MøreTres höga krav, berättar Bo Andersson som är kundansvarig byggprodukter på Setra Malå. I dag levererar vi i huvudsak den så kallade duotrallen som är slät på undersidan och rillad på översidan. Vi hyvlar och rillar den klar i Malå innan den Royalimpregneras i två steg hos MøreTre.

Impregnering i två steg
Samarbetet inleddes med att Setra levererade råvara som hyvlades i MøreTres egna hyvleri. När den nya, helautomatiska impregneringsanläggningen stod klar för tre år sedan fi ck Setra frågan om de kunde leverera hyvlat virke.
– Vår verksamhet bygger på att vi har bra råvara att jobba med. Det vi uppskattar med Setra är att sorteringen sker efter hyvling. Det gör att vi kan känna oss ännu tryggare när det gäller kvaliteten. Dessutom är leveranssäkerheten hög liksom kunskapen om trä, säger Roar Nordvik som är produktionschef på MøreTre.
Den nya helautomatiska impregneringsanläggningen invigdes 2013 och har en kapacitet på 50 000 kubikmeter per år. Två medarbetare övervakar verksamheten som pågår i fyra gigantiska autoklaver som kan liknas vid jättelika tryckkammare. Impregneringsprocessen inleds med att furu av hög kvalitet tryckimpregneras med en kopparbaserad lösning. Processen sker i ett slutet system där impregneringsmedlet trycks ända in till kärnan av virket. I steg två kokas virket under vacuum i åtta till tio timmar i en 80 grader varm olja som fyller alla porer i träytan. Behandlingen gör att ytan blir starkt vattenavvisande och minskar även risken för svällning och sprickbildning. Resultatet blir en dimensions- och formstabil trävara som är inoljad på alla sidor.
Processen kräver mycket energi vilket MøreTre löst genom att bygga en egen biobränsleanläggning där man tar tillvara och eldar allt som blir över från sågverket som också ingår i verksamheten.

Klimatet ställer krav på hög kvalitet
En färdigbehandlad produkt som kräver minimalt med underhåll och med hela 50 års garanti mot röta bidrar förstås till att fl er och fl er får upp ögonen för MøreRoyal. Inte minst den norska arkitektkåren som under de senaste åren förskrivit Royalimpregnerat virke till fl era uppmärksammade byggnader i kustnära lägen, bland annat det nyligen uppförda Romsdalsmuseet i Molde.
Med sina spiror och oväntade vinklar och vrår är taket byggnadens mest iögonfallande del. I likhet med muséets ytterfasad är även det klätt med just MøreRoyal.
– Här i Norge ställer vårt tidvis bistra klimat hårda krav på de trävaror som används vid olika typer av byggnationer. Vid kusten är till exempel den fuktiga luften en bra grogrund för mikroorganismer.
Gör man då en livscykelanalys på ett material som håller i 50 år och dessutom är i det närmaste underhållsfritt, så blir både kostnad och miljöpåverkan väldigt liten, avslutar Roar Nordvik.

Text: Katarina Brandt
Foto: Magnus Laupa

 

Publicerad: 2016-10-01