Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2017-05-29

Ett skepp kommer lastat med svenska trävaror

Nästan 300 år efter att Svenska Ostindiska Kompaniets båtar lämnade Kina fulla med porslin, te och siden, återvänder nu svensklastade fartyg med trävaror. Och det finns mycket som pekar på att den svenska trähandeln med Asien bara har börjat. Här finns det betydligt fler människor än träd. I Sverige är det tvärtom.

Den svenskaträindustrin arbetar på bred front för att vara med och ta andelar både i Kina och andra tillväxtmarknader i Asien. Arbetet har gett utdelning och förra året satte exporten från Sverige till Kina ett nytt rekord med cirka 800 000 kubikmeter. Trots att Kina skruvat ner sina BNP-siffror växte importen av trävaror med 2,8 miljoner kubikmeter under 2016, och det ser ut att öka även under 2017.

– Kärnan i en affär för ett sågverk eller en träindustri är att optimera sina produkter mot olika segment av kundgrupper, säger Mikael Eliasson som är direktör på Svenskt Trä där Setra är en av medlemmarna. Därför ska vi erbjuda en palett av olika marknader i olika utvecklingsstadier och i olika segment.

Växande medelklass och stark ekonomisk utveckling

Svenskt Trä följer därför den globala utvecklingen och ökar närvaron på nya tillväxtmarknader i Asien. Arbetet styrs genom Swedish Advisory Board, där företagen i branschen är representerade och Setras marknadsdirektör Olle Berg är ordförande. Kina definieras som en så kallad Emerging market och har puttat ner Japan från andraplatsen och nu klättrat upp som nummer två efter USA. Indien, som även brukar kallas för Next China, är nästan lika stort som Kina befolkningsmässigt och har också en växande medelklass och stark ekonomisk utveckling. Även Indonesien bedöms klättra uppåt när det gäller befolkningstal och ekonomisk utveckling liksom Vietnam, vilket gör dem till intressanta marknader för Svenskt Trä.

Mikael Eliasson lyfter fram flera anledningar till att svenska trävaror tilltalar den asiatiska marknaden. Vårt uthålliga skogsbruk gör att Sverige är en pålitlig leverantör, vi har väl uppbyggda logistikkedjor och en produkt av hög kvalitet både biologiskt och tekniskt. Vår affärskultur gör att man tycker att det är tryggt och enkelt att göra affärer med oss.

I ett land som Kina, där miljöproblemen börjar bli svåra att ignorera, ställer nu konsumenterna allt hårdare krav på miljöfokus och hållbarhet. Det faktum att svenskt trä kommer från ett uthålligt skogsbruk tilltalar kineserna och är också en viktig markör för att lyfta bilden av svenska trävaror i Kina.

Inspirera, informera, instruera

Svenskt Trä har även varit med och assisterat kinesiska myndigheter i utvecklingen av standarder för modernt byggande. I september 2015 presenterade Kina en nationell strategi för ökat träanvändande i byggandet. I den strategin beskrivs trä som ett grönt material som ska prioriteras av klimatskäl.

– Vi har en grundfilosofi som bygger på att vi arbetar i tre steg med att inspirera, informera och instruera på de nya marknader där vi väljer att kliva in. Till att börja med vill vi inspirera till att använda trä, därefter vill vi informera om materialet och slutligen instruera i hur man använder det. I Kina har vi redan nått fram till instruktionsstadiet. I oktober ska vi delta vid en stor mässa i Vietnam där vi nu börjar med att inspirera till ökat träanvändande, avslutar Mikael Eliasson.

Text: Katarina Brandt
Foto: Svenskt Trä