Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

Setras Marknadsdirektör Olle Berg spanar framåt.

2017-10-25

Spännande utsikter för träindustrin

Marknadsförutsättningarna för svensk träindustri är bättre än på länge och det ser ljust ut på nästan alla horisonter. Men hur länge kommer högkonjunkturen hålla i sig? Setras marknadsdirektör Olle Berg spanar framåt mot utmaningar och möjligheter.

Vi närmar oss slutet av 2017, ett år som ser ut att bli riktigt bra för träindustrin. Det starkaste sedan finanskrisen rentav. Den globala konsumtionen av trävaror är god och vi har balans mellan produktion och konsumtion. Även om träproduktionen har ökat i vissa länder har de lokala marknaderna mött upp fint.

Vi har ett läge där alla huvudmarknader i Europa går relativt bra. Ingen effekt av Brexit märks ännu och Tysklands sågverk har skruvat upp produktionen. I Skandinavien och vår hemmamarknad Sverige är det bra drag i både bygghandeln och nybyggnationen. Träbyggande har blivit extremt hett, särskilt när det gäller flerbostadshus och varenda kommun vill ha en träbyggnadsstrategi.

Även Kina och övriga Asien har en bra träkonsumtion och det hack i leveranserna som drabbade exportindustrin tidigare i år har man nu tagit i kapp. Det ser ut som att svensk träexport kommer att slå ett nytt rekord till Kina när året är slut.

Nytt för i år är att den amerikanska marknaden äntligen har nått tillbaka till nivåer av både hög konsumtion – och bra priser. Exporten över Atlanten har ökat vilket hjälper till att hålla balansen på trävarumarknaden i Europa, även för de som inte hoppat på amerikabåten.

Sammantaget befinner vi oss i ett ganska ovanligt läge. Att alla större marknader, Mellanöstern undantaget, är så välfungerande är vi inte vana vid. Historiskt har en högkonjunktur aldrig hållit i sig mycket längre än så här och statistiskt borde cykeln vara på väg utför nästa år. Men det som gör framtiden svårare att bedöma är att det har kommit in nya tunga spelare på planen. Framförallt Kina, som sedan förra lågkonjunkturen blivit en av de viktigaste marknaderna för svensk träexport. Med marknadsförutsättningar som är bättre än på länge och en träexport som täcker in nästan hela världen har vi ett annat utgångsläge än tidigare och det ska bli spännande att se hur framtiden utvecklar sig.

Några frågor att fundera kring under tiden:

Hur blir utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika i takt med det minskade oljeberoendet? Marknaderna står för över 50 procent av den svenska furuexporten och är i dag helt bundna till oljepriset.

Hur stark skjuts får trä som material när byggbranschen ska minska sin miljöpåverkan? Visst är trä ett bevisat miljövänligare alternativ till stål och betong, men det i sig räcker inte om branschen inte lyckas utöka kapaciteten tillräckligt snabbt och effektivt.

Kan sågverken hitta nya marknader för sina bioprodukter? Alternativa bränslen och nya träbaserade material kan vara ett sätt att göra sig mindre beroende av byggbranschens svängningar, och därmed bli en intressantare industri för investerare.