SetraNews Februari 2018

I första numret 2018 berättar vi om nya investeringar som ökar Setras konkurrenskraft, hur Nederländerna tar höjd för ökat träbyggande och att 2017 var genombrottsåret för trenden att bygga i trä. I Träskolan frågar vi dig; har du koll på hållfastheten? Välkommen att läsa om detta plus mycket mer.