Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2019-03-25

Tre trätrender

Setras marknadsdirektör, Olle Berg, känner av stämningen på trämarknaden.


1. Ökning av träbyggandet

EN TYDLIG TREND ÄR ATT träbyggandet ökar. Trä tar dessutom andelar från andra byggnadsmaterial trots att byggmarknaden i stort minskar något. Intresset för träbyggande har under de senaste åren ökat men kapaciteten att bygga i trä har saknats. Nu sker kraftiga investeringar inom träindustribranschen där Setras nya fabriker för komponenter och KL-trä kommer hjälpa till att möta den ökande efterfrågan.

2. Högkonjunkturen har peakat

DET HAR VARIT EN LÅNG konjunkturuppgång för sågverksindustrin. Den globala konsumtionen har stadigt ökat sedan 2015. Det har bland annat lett till en prisstegring och ökade produktionsvolymer. Vi ser nu en avmattning på den globala marknaden. En bedömning är att högkonjunkturen nu passerat sin högsta punkt för denna gång och att vi framöver kommer vi se en lägre prisbild. Det innebär också en minskad tillväxttakt för 2019 även om den globala konsumtionen kommer fortsätta att vara stark.

3. Digitalisering

DEN ALLT SNABBARE digitala utveckling som sker idag är något vi alla behöver förhålla oss till oavsett vilken marknad vi verkar på. Och digitalisering är en fråga som ligger högt upp på många företags agendor. Sågverksindustrin är inget undantag och det är också viktig fråga för Setra. Bland annat påverkar digitaliseringen de investeringar vi gör idag och hur vi kommer kunna göra affärer i framtiden. Företag runt om i världen lägger idag mycket tid på att fundera över hur digitaliseringen påverkar kunderna, hur det förändrar behoven och efterfrågan. Digitaliseringen innebär utmaningar men också stora möjligheter.

På längre sikt...

är det bra att hålla ett öga på vad som händer med Brexit. Det är svårt att i nuläget bedöma effekterna men i artikeln "Vad innebär Brexit" i detta nummer av SetraNews försöker vi reda ut hur de olika scenarierna kan påverka branschen.