By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

Setra storsatsar i Skinnskatteberg

Nytt timmerintag, ny timmersortering, en ny miljövänlig biobränslepanna och utökad torkningskapacitet. Listan över de senaste årens investeringar i Setras furusågverk i Skinnskatteberg kan göras lång. Närmast i tur står installationen av ett nytt justerverk.

 

Skinnskattberg toppar listan över Sveriges längsta ortsnamn. Antagligen är det en av anledningarna till att kortversionen Skinnsberg används så fl itigt. Orten ligger sex mil norr om Västerås mitt i det västmanländska skogslandskapet mellan de båda sjöarna Nedre och Övre Vättern.

Vi ser den vackra vita kyrkan, kommunhuset och den pampiga herrgårdsbyggnaden i nämnd ordning på vår väg till sågverket. Herrgårdsbyggnaden är ett minne från storhetstiden på 1700-talet och inrymmer idag Skogsmästarskolan. På ängen framför arrangeras varje sommar den välbesökta körstämman.

Ökad konkurrens, kvalitet och kapacitet
I Skinnskatteberg ligger det största av Setras fem furusågverk. Sågverket firar 100-års jubileum i år och har sedan starten 1911 varit ett viktigt inslag i vardagen för dem som bor och verkar här. Från Setras sida har man de senaste åren satsat offensivt på anläggningen som är specialiserad på att såga grov stock. Detta som ett led i att kunna öka både kvalitet och kapacitet. Trenden inom den svenska sågverksindustrin går mot större enheter som sågar effektivare samtidigt som de blir allt mer specialiserade. För tre år sedan gjordes investeringar på totalt 120 miljoner kronor som bland annat omfattade ett nytt timmerintag, ny timmersortering, en miljövänlig biobränsle panna samt utökad torkningskapacitet. I början av året beslutade Setras styrelse att satsa ytterligare 60 miljoner kronor i ett nytt justerverk.

Bengt-Ove Forsberg är platschef i Skinnskatteberg och började springa på sågen redan som femåring, övervakad av sin pappa som jobbade här. När Bengt-Ove vuxit till sig fi ck han börja som hjälpsågare för att sedan jobba sig vidare mot ett allt större ansvar. Idag kan han se tillbaka på 32 händelserika år i företaget.

– Vår målsättning är att få ut maximalt ekonomiskt värde av varje stock, berättar Bengt-Ove. Ju tidigare i tillverkningskedjan man kan bestämma kvaliteten på timret, och avgöra vad det kan användas till, desto bättre går det att matcha det mot de kundorder man får in. Röntgenutrustningen som byggdes 2008 har varit till god hjälp i vårt arbete att kundanpassa sågningen redan i början av produktionsprocessen.

Under rundvandringen på sågverket blir det tydligt vad Bengt-Ove menar. När timret lämnat intaget rusar det vidare genom den röda kuren som är klädd i bly invändigt. Här granskas varenda centimeter av stockarna med hjälp av röntgen. Blixtsnabbt mäts bland annat tjockleken, längden och det inre kärnvirket. All data bearbetas sedan i datorprogrammen som tar ställning till hur stocken kan användas.

Ingenting går till spillo
Biobränslepannan som också ingick i de investeringar som gjordes 2008 drivs av Dalkia. Pannan eldas med bark och producerar sedan hetvatten som värmer virkestorkarna. Överskottsvärmen från torkarna säljs sedan vidare till Sveaskogs lokalkontor och det närbelägna brukshotellet. Ett bra exempel på det goda kretsloppet och att ingenting går till spillo.

– Det nya justerverket kommer att innebära många fördelar, fortsätter Bengt-Ove. Eftersom vi kommer att övergå från manuell sortering till kamerasortering blir kvaliteten jämnare. Vi kommer också att få till stånd en upprustning av arbetsmiljön där både ventilation, värme och lokalerna som helhet kommer att ses över. Investeringen gör det möjligt att öka produktionsnivån från 250 000 kubikmeter till cirka 350 000 kubikmeter sågad vara per år.

Pentti Lahtinen arbetar som systemansvarig i det nuvarande justerverket och är dessutom huvudskyddsombud på anläggningen. Även han ser positivt på Setras satsning på att förbättra och utveckla verksamheten i Skinnskatteberg.

– Visst är det bra med ett nytt, kamerastyrt justerverk, men man får inte glömma bort att det ändå är upp till människan att resultatet blir det förväntade. Justerverket kommer att ställa nya krav på dem som jobbar här och min förhoppning är att personalen kommer att utveckla sin kompetens inom allt det nya. 

De investeringar som görs i Skinnskatteberg går i linje med Setras strategi för framtiden. Att man tror på verksamheten, satsar och vill utveckla den bidrar till en bra stämning bland dem som arbetar här. Sågverket i Skinnskatteberg är en pigg hundraåring som har all anledning att se framåt.

Text: Katarina Brandt

Publicerad: 2011-06-01