By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2012-01-24

Limträ från Långshyttan

Vid Setras anläggning i Långshyttan är tillverkningen av limträ anpassad för att möta ständigt ökade kundkrav. Här tillverkas ett brett standardsortiment och skräddarsydda lösningar för en marknad som är internationell och växande. På den svenska marknaden är en av konkurrensfördelarna ett väl utbyggt logistiksystem.

 

Sågverk och järnverk har på många platser i Sverige en tradition att följas åt. Så också i den gamla bruksorten Långshyttan strax utanför Hedemora i Dalarna. Till sågverket som startade 1897 nere vid sjön kommer nu mera inga timmer transporter. Här huserar idag Setras limträfabrik som är en modern fabrik med mycket hög automatisering.

Limträtillverkning startade i mindre skala 1965. Tillverkningen skedde till att börja med vid sidan av sågverket som också inhyste en takstolsfabrik. Drygt 30 år senare, 1996, byggdes en ny limträfabrik i Långshyttan. Efter en investering på cirka 20 miljoner kronor uppgraderades fabriken 2007. Det gjorde att man kunde öka produktionstakten av limträ med 50 procent.

– Vi har en produktionstakt på 35 000 kubikmeter per år men vi siktar högre än så. Tillväxten ligger på 5–8 procent per år och målet är ett fullt treskift och 50 000 kubikmeter per år, säger Kjell Lilletjernbakken som är platschef i Långshyttan sedan 2004. 

Naturligt och starkare än det mesta
Men vad är egentligen limträ? Åke Persson som är miljö- och kvalitetsansvarig i Långshyttan tar med oss på en rundtur genom tillverkningsprocessen. Det står snabbt klart att hemligheten bakom den omtyckta byggprodukten är lika enkel som genial. Det handlar om vanliga reglar och plankor som genom fi ngerskarvning sätts ihop till långa lameller. Lamellerna hyvlas, limmas, läggs ihop och pressas under högt tryck samman till balkar i önskad dimension. Resultatet blir ett material som är naturligt och starkare än både stål och betong i förhållande till sin egen vikt. Ett idealiskt material för bärande konstruktioner av alla slag och särskilt lämpligt i byggnader med stor spännvidd.

– Här i Långshyttan erbjuder vi ett standardsortiment av limträ som lagerbalkar och pelare i 32 dimensioner för snabb leverans, berättar Åke.

– Vi exaktkapar dem på millimetern om kunden önskar. För den svenska marknaden specialtillverkar vi även balkar utifrån kundens behov. Våra limträbalkar kan levereras i längder upp till 21 meter.

Råvaran är en stor del av kostnaden vid limträtillverkning och den måste finnas i närheten för att effektivisera produktionen. Vid limträproduktionen i Långshyttan utgörs råvaran av gran, som historiskt sett sågats vid Setras sågverk i närbelägna Heby. Idag kommer även en betydande del av råvaran från sågverket i Färila liksom från externa köp.

Ett omtyckt material världen över
Den svenska träförädlingsindustrin verkar på en global marknad. Det gäller i synnerhet för Setras limträ där cirka hälften av tillverkningen går på export och då främst till Tyskland, Japan, Storbritannien och Italien. Anläggningen i Långshyttan har tillverkat limträ i över 45 år vilket är en lång tid jämfört med många utländska konkurrenter.

Varje månad lämnar 10–15 containrar anläggningen för att via Gävle hamn och en dryg månad till havs nå Japan.

– När vi gör affärer med andra länder måste vi ha kunskap om deras kultur och rätta oss efter den, menar Leif Cederlöf som är försäljningschef för limträ.

– I Japan fi nns en träkultur som sträcker sig långt tillbaka i tiden och än idag byggs många av de japanska bostäderna i trä. Men de har brist på råvara vilket gör att importen av limträ till Japan är avsevärd. Historiskt sett har japanerna köpt mycket limträ från USA och Kanada, men det har ändrats till vår fördel. Japaner och svenskar kommer bra överens och personligen tycker jag att det är väldigt trevligt att göra affärer med dem.

Flexibilitet, kvalitet och säkra leveranser
I Långshyttan har tillverkningen anpassats för att möta de ökade kundkraven på limmat trä och formstabila produkter. Fabriken har hög fl exibilitet, vilket innebär att varje enskild order kan särbehandlas. Det limträ som levereras anpassas direkt till slutanvändaren. Med ett väl utbyggt logistiksystem levereras produkterna både snabbt och säkert över hela Sverige.

När vi besöker Långshyttan en gråmulen dag i november får vi bland annat följa arbetet med ett nytt projekt som just påbörjats i lokalerna för efterbearbetning. Setras dotterbolag Plusshus har beställt väggelement i limträ och under bara några dagar ska 48 element tas fram. Dessa ska sedan vidare till Plusshus fabrik i Renholmen för att färdigställas inför sin slutdestination – en ny hotellbyggnad vid LRF:s konferensanläggning i Sånga-Säby utanför Stockholm.

– Tillförlitligheten är stor när det gäller våra leveranser. I dag har vi en leveranssäkerhet på 99,3 procent vilket naturligtvis är en trygghet för kunderna. Beställer de en balk till en viss dag, ja då ska den naturligtvis levereras då. Vår målsättning är att vara bäst i Sverige när det gäller leveranser, säger Kjell Lilletjernbakken.

Både Kjell och Leif ser ljust på framtiden för limträ och tror på fortsatt tillväxt.

– Vi märker att limträ tar marknadsandelar när det gäller byggstommar. Det beror på att det är starkt, vackert, miljövänligt samt lätt att hantera och bearbeta.

– Ur ett fi losofi skt perspektiv är det intressant att det som var små plantor vid andra världskriget blir limträ i dag. Visst är det fascinerande att träd vuxit i vår tjänst i över 70 år för att bli en limträbalk i dag, avslutar Leif Cederlöf.

Text: Katarina Brandt