By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2011-10-24

Tunisien bygger landet med svensk furu

Nordafrika är en av Setras viktigaste marknader för furu. SetraNews besökte Tunisien, ett land som i kölvattnet av revolutionen fortsätter uppbyggandet av ett modernt samhälle, med furu som ett viktigt element.

 

I takt med att den europeiska marknaden stagnerat har den nordafrikanska marknaden kommit att spela en allt viktigare roll för svensk träindustri. Trots de senaste årens politiska orolig heter är marknadsläget i den här regionen, till skillnad från stora delar av Europa, fortfarande stabilt.

– För 15–20 år sedan fanns det växande marknader i Europa, men så är det inte längre. Nu är det i Nordafrika som marknaden fi nns. Länderna är under uppbyggnad, befolkningen är ung och i behov av bostäder, berättar Hans-Joachim Neuhaus, försäljningschef för Setras affärsområde Furu. 

Stabilt läge efter revolutionen 
SetraNews har följt med Hans-Joachim Neuhaus på kundbesök i Tunisien, en av de nordafrikanska marknader Setra arbetat länge med. Läget efter revolutionen är idag relativt stabilt, men det tunisiska folket väntar fortfarande på omval och framtiden är oviss. Trots det har Setras affärer med Tunisien bara påverkats marginellt,och landet importerar fortfarande stora kvantiteter svenskt trä.
Vid vårt besök har den muslimska fastemånaden Ramadan nyligen avslutats och handeln har börjat ta fart igen efter ledigheten. I Tunisiens huvudstad Tunis är det fortfarande högsommarvärme när Setras försäljningsagent Mehdi Daldoul hälsar välkommen. 
– Det finns stor potential i den nordafrikanska marknaden, säger Mehdi Daldoul.
– Marknaden växer fortfarande, och även om det är eller har varit oroligt i vissa delar av Tunisien har det inte drabbat byggandet särskilt mycket.
Denna åsikt delas av Setras kund Mohammed Skhiri som tar emot på sin välskötta trävaruhandel Le Bois i Tunis. Mohammed Skhiri har arbetat med furu under många år och berättar engagerat om sitt förhållande till svenskt trä.
– Revolutionen har inte påverkat våra affärer och det byggs fortsatt mycket. Furu har många användningsområden och vi vet att Setras leveranser håller hög kvalitet. Vi har en väldigt bra relation och om vi behöver hjälp med något får vi det, säger Mohammed Skhiri.
Lång tradition av furubyggande 
Mohammed Skhiri berättar att den tunisiska traditionen att bygga i furu går långt tillbaka i tiden. Att han själv kom i kontakt med den svenska furan kan vi tacka Sveriges grannar i väst för. Mohammed jobbade nämligen för ett norskt träföretag under många år, innan han för 20 år sedan öppnade Le Bois.
För Setras del är den nordafrikanska marknaden inte heller outforskad mark. Exporten till Tunisien började redan på 90-talet och hela den nordafrikanska regionen har länge varit viktiga marknader, särskilt för furu. Brist på inhemsk skog, överkomliga virkespriser och bra relationer har varit bidragande till Tunisiens stora import av svenskt trä.
– Vi använder framförallt furu till dörrar, men även till fönster och möbler. Många av våra kunder är småföretagare som kommer till oss för att de vet att vi har bra kvalitet. Det är vi stolta över, berättar Mohammed Skhiri.
På en dammig sidogata några kvarter bort från Le Bois ligger de små dörr- och möbelverkstäderna vägg i vägg. När Mohammed Skhiri tar med oss på besök hos sina kunder råder det full aktivitet i den europeiska marknadenstagnerat har den nordafrikanska marknaden kommit att spela en allt viktigare roll för svensk träindustri. Trots de senaste årens politiska orolig heter är marknadsläget i den här regionen, till skillnad från stora delar av Europa, fortfarande stabilt.lokalerna. Någon ger en barnsäng i furu några sista tag med sandpapper, en annan sätter ihop de olika delarna till en massiv ytterdörr. Arbetet är i stor utsträckning manuellt, ett hantverk som på många andra platser försvunnit i takt med industrialiseringen.
Gran till konstruktion
Setras försäljning till Nordafrika består till största delen av furu, men utgörs även av en viss del gran. Granen använder tunisierna som formvirke, exempelvis vid betonggjutning. Och byggarbetsplatser finns det gott om i Tunisien, åtminstone i den rikare delen längs med Medelhavskusten. Städernas siluetter präglas av byggkranar och halvfärdiga byggnader som reser sig likt gråa betongskogar från den karga marken. Betongen dominerar helt huskonstruktionerna och de träfasader vi är vana vid från Sverige lyser med sin frånvaro.
– Det finns ingen tunisisk tradition av att använda trä till fasad eller inredning, berättar Slim Kamoun, träingenjör och marknadsförare på Le Bois.
– Vi har börjat försöka lyfta fram exempelvis trätrall och berätta om hur olika typer av trä kan användas även inomhus. Jag arbetar mycket med att bearbeta arkitekter och inredare och märker att det finns ett intresse bland dem. Om vi först övertygar dem kan vi efter hand även övertyga de mindre kunderna, tror Slim Kamoun.
Framgångsrika affärer
Tunisiens näst största stad, Sfax, drygt 30 mil söder om Tunis, präglas av industri och handel. Här är träimporten än mer intensiv än i Tunis och en stor del av Setras last anländer till Sfaxs hamn.
En stor köpare är Setrakunden Abderrazek El Arbi. Han började en gång i tiden som möbeltillverkare men gick i början av 90-talet över till trähandel i liten skala. Idag äger han en av de största trävaruhandlarna, Saarbi, i utkanten av Sfax.
– Det går bra för affärerna nu, berättar Abderrazek El Arbi när han visar runt bland lagren som just fyllts på efter Ramadan.
På den rymliga och moderna brädgården står virkespaket med den välbekanta Setraloggan staplade i välordnade travar från golv till tak.
– Den största utmaningen inför framtiden är konkurrensen här i Sfax. Det finns många trävaruhandlare i staden, men vi har en bra position bland kunderna, tror Abderrazek El Arbi.
Setras Hans-Joachim Neuhaus konstaterar nöjt att det verkar gå bra för de tunisiska kunderna. De representerar tydligt den positiva marknadsutveckling som hela regionen haft de senaste åren.
– Det händer mycket i den här regionen och efter revolutionerna kommer länderna att behöva byggas upp på nytt, konstaterar Hans-Joachim Neuhaus.
Nyby stor leverantör
Det är flera enheter inom Setra som levererar furu till Nordafrika. En av dem som producerar virke till Tunisien är Nyby utanför Uppsala. Nyby sågverk är ett av Setras äldsta och här sågas enbart furu.
– Vi har ett bra geografi sk läge, nära både Stockholm och hamnen i Gävle. Dessutom får vi in råvara som passar bra för Nordafrika, och har ett relativt högt såg utbyte, berättar Jonas Lantz som är tillförordnad platschef på sågverket i Nyby.
Gävle hamn viktigt nav
Gävle hamn är den hamn som fraktar största delen av Setras virke till Nordafrika, men leveranser sker även från Skellefteå, Piteå och Oskarshamn. Varje dag lämnar drygt sju lastbilar Nyby med destination Gävle hamn. Där fraktas det svenska virket vidare ut i världen. En stor del går till Nordafrika.
– Nordafrika är en betydande furumarknad och en stor del skeppas från hamnen i Gävle, berättar Mauricio Reyes, logistikansvarig för Setras furuprodukter.
– Det kommer cirka 60 lastbilar med virke från Setras enheter i Bergslagen till Gävle hamn varje vecka. Hittills i år har 18 båtar med främst furu avgått från Gävle till olika länder i Nordafrika.
Och någon avmattning på den nordafrikanska marknaden är svår att se. Både Mohammed Skhiri och Abderrazek El Arbi tror på en stabil eller ökande marknad. I takt med att den drygt 10,5 miljoner stora befolkningen får det allt bättre ekonomiskt kommer det åtminstone att ställas krav på fler bostäder. Och än lever hantverksandan kvar på Tunisiens gator.
Text: Karolina Grundin