By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2013-01-24

Helsingegranen ger Färila växtkraft!

Med en stark råvara och ett tydligt kundfokus blickar Setra Färila framåt. Genom förändring, effektivisering och nytänkande har gransågverket trimmat produktionen och hittat sin nisch.

 

Ett tufft konjunkturläge och en negativ resultatutveckling tvingade Setra att lägga ner verksamheten i Färila i juli 2009. Men uppehållet blev kort. Drygt ett halvår senare var sågen igång igen, nu med en tydlig specialinriktning och effektivisering som ledstjärna.

När arbetet i Färila startade på nytt i februari 2010 var det som ett renodlat gransågverk med inriktning på gran för synliga träprodukter som panel, limträ och golv. Konceptet ligger fast och produktionstakten är idag högre än planerat.

– Det är många saker som leder till att vi hela tiden blir bättre, bland annat energieffektivisering, säger Mattias Forslund som är platschef i Färila.

Noggrannare mätteknik och flexibel skiftform är andra exempel, liksom satsningen på Helsingegranen som används till produkter som säljs i Sverige men även på export.

Jagar energibovar
Arbetet med energieffektivisering har kanske varit den viktigaste delen av den process som pågått sedan omstarten. Det har varit framgångsrikt och gjort att sågverket lyckats sänka sin elförbrukning per sågad kubikmeter med cirka tio procent per år. Fokus har legat på fyra specifika sågverksmoment – torkning, timmerbevattning, tryckluft och lokaluppvärmning.

Under 2011 sparade Setra Färila cirka 1 800 MWh genom energibesparingar, vilket i reda pengar motsvarar 1,5 – 1,8 miljoner kronor. Framgångarna har fungerat som en sporre och effektiviseringen fortsätter.

– Vårt mål för 2011 var att spara fem procent och utfallet blev drygt tio. Siffrorna för 2012 pekar på ytterligare cirka tio procent. Målsättningen för i år är att kapa ytterligare fem procent, fast nu från en betydligt tuffare utgångsnivå. Vi har ju redan sänkt tjugo procent, säger Mattias Forslund.

Torbjörn Andersson är torktekniker på Setra Färila och ser effektiviseringarna som en nytändning både för sågen och honom själv. Han har haft ett nära samarbete med företaget Valutec som utvecklat en mjukvara för smartare torkstyrning.

Tillsammans med ett nytt mätinstrument för elförbrukning har anläggningen kunnat trimmas på flera sätt.

– Torkarna är en stor energibov och den del av sågverksprocessen som drar mest. Nu har jag gjort nya torkscheman och klippt någon timme här och där med bibehållen kvalitet. Inga besparingar får ske på bekostnad av vår virkeskvalitet. Den kommer alltid i första rummet.

– Man får ta förändringarna i små, försiktiga steg. Den stora utmaningen är att få med sig folk och göra dem medvetna om hur vi med små förändringar faktiskt kan spara både pengar och miljö. Ofta handlar det om enkla åtgärder som att stänga dörren och släcka lampan. Att tänka på samma sätt på jobbet som du gör hemma, helt enkelt.

Helsingegranen starkare än någonsin!
Efter uppstarten 2010 sågas enbart gran i Färila och råvaran kommer från de väl skötta och högkvalitativa Hälsingeskogarna. Den så kallade Helsingegranen har en kvalitet som lämpar sig extra bra för synliga träprodukter så som limträ, panel och golv.

Kerstin Eriksson är marknadsansvarig i Färila och arbetar med att hitta den perfekta kombinationen av högt utbyte, rätt produktmix och kunder.

– Sågen ligger i hjärtat av det område där den ståtliga Helsingegranen växer. Geografiskt sett är det en lugn och trygg växtplats med goda väderförhållanden. Det ligger till grund för den höga kvalitet som kännetecknar Helsingegranen. För vår del innebär det korta transportvägar, vilket är bra både ur ett kostnads- och miljöperspektiv, säger Kerstin.

Hon är mån om Färilas kunder och menar att framgångsrika samarbeten bygger på långa och goda relationer där kunden alltid prioriteras.

– Helsingegranen efterfrågas av kunder som uppskattar hög kvalitet. Våra interna kunder inom Setra är viktiga, exempelvis Skutskär som tillverkar fasadpanel och reglar, liksom externa kunder i mellersta och södra Sverige. När det gäller trä till limträtillverkning går mycket internt till Långshyttan, men vi säljer även till tyska tillverkare. Målsättningen är att på sikt öka volymen i tvåskift för att på så sätt utnyttja anläggningen bättre.

Motiverad och kvalitetsmedveten personal
Mattias Forslund menar att förändringsprocessen har varit och är ett måste för sågverkets överlevnad. Att Setra Färila måste hänga med i utvecklingen både när det gäller teknik och arbetsmetodik för att kunna vara en långsiktig partner till kunderna.

Mycket av det som åstadkommits är direkt överförbart på andra enheter inom Setra, till exempel elbesparingar i torkprocessen.

– Vi var tvungna att granska vår verksamhet i både stort och smått. Hela personalen har involverats i arbetet och utan deras medverkan hade vi inte kunnat genomföra alla effektiviseringar. Jag är imponerad över hur motiverade och kvalitetsmedvetna alla är och tacksam över att få deras input både när det gäller förändringar och förbättringar. Genom nya arbetssätt och genomtänkta investeringar ska vi fortsätta att kontinuerligt förbättra vår konkurrenskraft, avslutar Mattias.

Text: Katarina Brandt