By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2013-01-24

Framtidens smarta trähus byggs i fabrik

Industriellt trähusbyggande har fått vind i seglen. Trenden är att kombinera tidseffektivt och enkelt med klimatsmart. Helt i linje med Setras dotterbolag Plusshus affärsidé. Med en stark framtidstro och resultatinriktad fabriksproduktion står de redo att möta marknaden.

 

Husbyggandet i Sverige har på senare år omdefinierats. Trä har fått en viktigare roll, samtidigt som det traditionellt platsbyggda trähuset har fått lämna plats för prefabricerade hus, inte sällan i flera våningar. Ökade krav på effektivitet och miljö, i kombination med förändrade regler för flervåningshus i trä, har gett det fabriksbyggda trähuset en rejäl skjuts. Idag byggs allt fler hus prefabricerat och sammanfogas likt ett jättestort lego snabbt och enkelt på plats.

- Trenden är att byggarbetsplatserna fokuserar allt mer på effektiv arbetstid där prefabricerade hus minskar etableringskostnaden drastiskt, berättar Nils Clausén, vd på Setras dotterbolag Plusshus.

Både moduler och planelement
Fabriksbyggda hus är dock inget nytt och Plusshus var tidigt med i leken. I mer än fyra decennier har de levererat prefabricerade boenden till byggherrar och entreprenörer. Idag med fokus på den svenska och norska marknaden, även om de tidigare också exporterade till bland annat Tyskland, Spanien och Japan.

Tillverkning av moduler och planelement sker idag i två fabriker i Kristinehamn och Renholmen, utanför Skellefteå. Modul- och elementproduktionen kan ske parallellt på bägge produktionsenheter, men när vi besöker husfabriken i Renholmen är det enbart planelement som monteras.

– Just nu tillverkar vi planelement till ett radhusområde söder om Stockholm, och till ett hyreshus i norska Skytterhusfjellet, berättar Nils, när han visar runt i lokalerna.

Komplex produktion
Fabriken i det lilla samhället Renholmen ligger naturskönt vid Bottenviken, och känns även invändigt oväntat ljus och tyst. Stor del av monteringen sker manuellt vid anpassade arbetsstationer. Vid en byggs en stomme i limträ, vid en annan sätts fönster på plats, och vid en tredje monteras fasadpanelen på. Det färdiga resultatet påminner om en pusselbit i ett stort huspussel. Tankarna går till Ikeas tillverkning av möbler – en uppsättning precist framtagna delar som sammanfogade blir till en färdig produkt. Husproduktion är förstås lite mer komplicerat än så.

– Att tillverka hus på det här sättet är väldigt komplext och det blir mer komplext ju fler våningar man bygger. Men alla som jobbar här är väldigt kunniga och vi anpassar varje projekt efter kundens önskemål, säger Nils.

Tanken är dock att effektivisera fabriksprocessen än mer och i större utsträckning enbart montera redan måttanpassade byggdelar.

– Vi håller exempelvis på att diskutera med Setra i Skutskär om leveranser av färdigkapad och färdigmålad fasadpanel anpassad efter det specifika objektet, berättar Nils.

Planen är även att försöka få till stånd ett utbud av standardmodeller för populära hustyper, och på så sätt kunna standardisera vissa produktionsmoment.

Bygger "boenden"
Hans Åkesson är försäljningschef på Plusshus och han ser positivt på utvecklingsmöjligheterna.

– Trenden rör sig tydligt mot prefabricerat. Nybyggnationen av småhus har visserligen minskat i både Sverige och Norge, men eftersom vi konkurrerar inom alla boendeformer påverkar det oss mindre, säger Hans.

Plusshus jobbar inte med produktion av enstaka villor. Projekten de tar sig an kräver en viss volym i form av ett större antal småhus, eller en mer omfattande enskild byggnad.

– Vi har valt att säga att vi bygger "boenden" eftersom vi dels bygger bostäder i flera våningar, men även satsar mycket på exempelvis hotell och äldreboenden, förklarar Nils.

Mer trä på höga höjder
Efter att Sveriges mer än hundraåriga förbud mot byggnation av flervåningshus i trä upphävdes 1994 har träbyggandet utvecklats starkt. Idag väljer allt fler byggherrar trä även när de bygger högt. Ett exempel som ofta lyfts fram i träkretsar är kvarteret Ekorren i centrala Skellefteå. Ekorren är ett flervåningshus som byggts enligt Setras byggsystem Trälyftet med Plusshus som byggherre.

– Ekorren är ett jättefint exempel på att det går att bygga högt i trä. Det visar på trämaterialets många fördelar, det är starkt och ger en gedigen känsla. Sådana här exempel får byggbranschen att inse att trä är ett fullgott alternativ till betong, menar Hans.

Kvarteret Ekorren är byggt med moduler, och val av antingen modul eller planelement beror på byggnadens arkitektur. Vid modulbygge byggs i princip hela inredningen färdig i fabrik och rummen lyfts på plats ute på byggarbetsplatsen. Med planelement kan arkitekten ta ut svängarna lite mer, och inredningen tillkommer efter att husdelarna monterats. I båda fallen kan dock byggförloppet förkortas i jämförelse med platsbyggnation och ett hus kan färdigställas på bara ett par dagar.

– Den minimerade tiden på byggarbetsplatsen har flera fördelar. Det sparar tid och därmed pengar, samtidigt som produkterna skyddas mot yttre påverkan. Dessutom är fabriksmiljön en säkrare arbetsplats i jämförelse med byggen, säger Hans.

– Trä som material är dessutom enkelt att jobba med vid industriell produktion. Det har ett högt förädlingsvärde, hög prefabriceringsgrad och det är lätt att transportera, fortsätter Nils.

Positiv framtidstro
Plusshus satsar nu stort på att profilera sig och tydliggöra sin affärsidé. De har satt siktet högt och målet är att fördubbla omsättningen inom ett par år.

– Vi har flera intressanta projekt på gång och som marknaden ser ut idag har vi stora möjligheter att ta marknadsandelar, tror Hans.

Och i takt med att allt fler får upp ögonen för fördelarna med industriell byggnation breddas marknaden. På lite längre sikt tror såväl Nils som Hans på en ljus framtid för fabrikstillverkade hus.

– Kunskapen om träbyggande ökar hela tiden och Sverige ligger dessutom långt framme. Vi på Plusshus var tidiga med prefabricerade hus och vi har definitivt kompetensen. Så jag tror att den framtida utvecklingen kommer att bli väldigt intressant, säger Nils.

Text: Karolina Grundin