By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2013-10-24

I Gävle växer framtidens energi på träd

Biobränsle ett av Sveriges viktigaste energislag och huvuddelen av den bioenergi vi använder kommer från skogen. Gävle är en kommun som tror på en grönare framtid med hjälp av biobränsle, med Setras sågverk i Kastet som en viktig leverantör av bioprodukter.

 

Det finns mycket som talar för attbiobränsle kommer att vara en än viktigare energikälla i framtidens Sverige. På sikt kommer det att bli allt mer angeläget att hitta alternativ till fossila bränslen och våra stora skogsarealer innebär goda resurser.

Restprodukterna från sågverksprocessen har blivit en allt viktigare spelare i den svenska energimixen. Samtidigt har de så kallade bioprodukterna även kommit att bli en växande affär för Setra. Antalet kunder har gradvis ökat, samtidigt som barken, flisen och spånet hela tiden hittar nya användningsområden. Även om massa- och pappersindustrin fortfarande står för den största delen av kundkakan hamnar även en stor del bioprodukter hos biobränsleanläggningar. Där utvinns energi genom förbränning av sågverkens restprodukter.

– Energisektorn är väldigt viktig för oss, och det är ett ömsesidigt beroende. Trenden har varit uppåtgående under många år och även om det börjat plana ut lite tror jag på fortsatt god efterfrågan även framöver, säger Klas Flygare, chef råvara och bioprodukter.

Unikt energisamarbete i Gävle

Gävle kommun tror defi nitivt på biobränslets framtid och där han man tagit ett ganska ovanligt steg för att trygga framtidens energi- och värmeförsörjning. I ett unikt samarbete har kommunen och näringslivet startat upp ett nytt värmekraftverk som ska förse kommuninnevånarna med el och värme. Resultatet av de gemensamma visionerna stavas Bomhus Energi, ett toppmodernt kraftvärmeverk som bland annat förses med bränsle från Setras sågverk i Kastet. Bakom anläggningen, vilken invigdes i slutet av maj i år, står Gävle kommun, Gävle energi och BillerudKorsnäs.

– Projektet är ett lysande exempel på hur det privata näringslivet och en kommun kan samarbeta och skaffa både industriella, ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att samsas i en gemensam lösning, sa Conny Malmkvist, vd Bomhus Energi, i samband med invigningen av Bomhus Energi i slutet av maj.

Bioprodukter från Setra Kastet

Delar av den bark och torrfl is som kraftvärmeverket förvandlar till energi och ånga kommer från Setra Kastet. Samtidigt är Kastet också kund till Bomhus Energi.
– Samarbetet har hittills fungerat jättebra. Allt flyter på och varje dygn går fyra lastbilar med bark och en lastbil med torrflis från oss till Bomhus. Sedan köper vi tillbaka ånga från dem, berättar Ove Sjögren, platschef på Setra Kastet.

Samarbetet underlättas av att Setra Kastet och Bomhus Energi ligger grannar med varandra vid vattenbrynet i Gävle. Dessutom gör det geografiska avståndet att transporterna av bioprodukter från Kastet blir korta, vilket är bra för miljön.

Genom investeringen har BillerudKorsnäs även lyckats att minska sin egen oljeanvändning med 40 000 kubikmeter per år. Och Gävle kommun har sänkt sina koldioxidutsläpp med 13 procent.
– Bioprodukter bidrar till minskad användning av fossila bränslen och det är verkligen en produkt som har framtiden för sig. Att vi ingått ett långt avtal med Bomhus känns väldigt bra inför framtiden, säger Ove Sjögren.

Setras bioprodukter blir också...

Lekvänliga lekplatser

I flera av kommunerna i Bergslagen kan leksugna barn idag springa runt på lekplatser täckta av träflis. Runt om i Europa har flis använts på lekplatser under många år, men i Sverige är det först på senare år som man börjat få upp ögonen för flis som ett alternativ till sand. Skolparken i Nora är ett sådant exempel. Där har kommunen använt cellulosaflis från Setra Skinnskatteberg på den nyanlagda lekplatsen.
– Det fi nns flera fördelar med att använda flis istället för sand. Exempelvis minskar slitaget på lekredskapen, samtidigt som svikten i flisen ger ett bättre fallskydd framförallt vintertid då sand fryser, säger Arne Tschentscher på Bergslagens Kommunalteknik.

Miljösmart kattströ

Mockfjärds Biobränsle såg potentialen i skogens restprodukter redan i mitten på 80-talet. Idag bedriver de produktion av värmepelletts och pelletts för kattströ, med ursprung i bioprodukter från Setra Långshyttan. Under märket PeeWee säljer de bland annat damm- och luktfritt strö för kattlådor.
– Vårt kattströ är brännbart och eftersom det är producerat i Sverige är det ett väldigt bra alternativ till den importerade kattsanden som måste läggas på deponi, säger Ingemar Eriksson på Mockfjärds Biobränsle.