By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2014-01-24

Trävindar i Mittens rike

Kinas snabba utveckling och ekonomiska tillväxt har fått västvärldens blickar att vändas mot öst. Växande välstånd, ökad konsumtion och brist på inhemsk råvara ger vind i seglen för den svenska träindustrin. Med ny försäljningsrepresentant på plats i Kina står Setra redo för en ny era inom den svensk-kinesiska handeln.   

 

När svenska Ostindiska Companietbildades 1731 var det bland annat med siktet inställt på kinesiskt porslin, siden och kryddor. Utgångspunkten för handeln var hamnstaden Guangzhou i sydöstra Kina och under drygt 50 år blomstrade affärerna. Idag har skeppen börjat gå i motsatt riktning, lastade med svensk gran och furu, och för Setra har Guangzhou fått ny betydelse. Sedan den 1 december är det där Setras nya kinesiska försäljningsrepresentant Flora Chen har sin bas.

Det är dock norr om Guangzhou, i 20-miljonersstaden Shanghai, som SetraNews stämt möte med Setras nya säljare. Shanghai-regionen är till stor del navet i den kinesiska ekonomin och många kinesiska företag har kontor här. När vi träffar Flora har hon haft ett par intensiva första veckor på nya jobbet. Konsumtionen av trävaror har ökat enormt i Kina och enligt Skogsindustrierna har importen av svenska trävaror har nästan tredubblats sedan 2012. Och efterfrågan på nordiska träslag förväntas bara att öka under 2014. Det ser med andra ord ljust ut för affärerna.

– De kinesiska kunderna gillar utseendet på det ljusa svenska träet och de vet att produkterna håller hög kvalitet. Dessutom är prisnivån relativt stabil och svenska leverantörer ses som pålitliga, förklarar Flora Chen.

Långsiktig satsning
Även om Setra länge haft ögonen på den kinesiska marknaden är det först under det senaste året som affärerna börjat ta fart på riktigt. En lokal försäljningsrepresentant på plats i Kina är en viktig del av en långsiktig satsning.

– Det finns stor potental i den kinesiska marknaden och även om priserna idag är jämförelsevis låga tror jag på god framtidsutveckling. För Setra är tillväxtmarknaderna väldigt intressanta och satsningen på Kina gör vi på lång sikt, säger Henrik Bertilsson, försäljningschef för Asien och nya marknader.

Han får medhåll av Olle Berg, Setras Marknadsdirektör, som har lång erfarenhet av att göra affärer på tillväxtmarknader.

– Det händer enormt mycket i Kina, och det händer snabbt. Även om det är svårt att säkert veta hur läget kommer att se ut om 5–10 år kan vi konstatera att den kinesiska marknaden har potential att ändra hela träindustrin. Därför gäller det att positionera sig och vara med när det händer, säger Olle.

Kinas ekonomiska reformer och utveckling under de senaste 30 åren har lett till en generell välståndsökning och förbättrade levnadsvillkor för stora delar av befolkningen. Ökade inkomster och växande inhemsk konsumtion gör att Kina snabbt är på väg att bli världens största konsumtionsmarknad. Redan idag är Kina världens näst största konsument av träprodukter.

Den inhemska träproduktionen är minimal, mycket på grund av att de kinesiska skogarna tidigare misskötts och skövlats. Sedan många år råder det avverkningsförbud i stora delar av landet, samtidigt som behovet av trä för konstruktion och inredning bara ökar. Lösningen är enorm import, både av sågade och förädlade träprodukter, men även av stockar. Kanada, Ryssland, Chile och Nya Zeeland är några av de länder som länge varit aktiva på den kinesiska marknaden men de nordiska träslagen är relativt nya för kineserna.

Miljöfokus och Skandinavisk design
Trä har alltid varit en viktig del av den kinesiska inredningstraditionen. Tidigare har mörka och mer robusta möbler dominerat hemmen, men nu ökar den skandinaviska ljusa inredningsstilen i popularitet. Den växande trenden har vi till stor del svenska IKEA att tacka för. Möbeljätten har under många år haft en stor del av sin produktion i Kina, men idag satsar de även allt mer på Kina som konsumtionsmarknad.

Och konsumenterna har i sin tur tagit till sig den skandinaviska stilen även på fler plan. I ett land där miljöproblemen börjar bli svåra att ignorera ställer även de kinesiska konsumenterna allt hårdare krav på miljöfokus och hållbarhet.

Vid SetraNews besök i det växande Shanghai har luftföroreningarna nått nya rekordhöjder. De långa bilköerna ringlar fram genom den grådisiga staden, samtidigt som kineserna gömmer ansiktena bakom masker för att undkomma de värsta föroreningarna.

– Vi har stora miljöproblem i exempelvis Peking och Shanghai och människorna blir allt mer oroliga för hur den dåliga luften och alla kemikalier påverkar dem, säger Flora.

– Framförallt vill de ha rena träslag i barnens möbler och de är villiga att betala för det, även om det kostar mer. Föräldrar tycker att det känns bra att välja skandinaviska träslag som är fria från gifter och som inte kommer från skövlad skog.

Stort behov av bostäder och byggnation
Kina har gjort sig känt för sin ettbarnspolitik, vilken nu har börjat luckras upp. Idag tillåts par där minst en förälder är ensambarn att skaffa två barn. Den växande befolkningen har bland annat lett till en accelererande urbaniseringen. Idag bor ungefär hälften av befolkningen i storstäder, år 2030 beräknas den siffran vara tre fjärdedelar. Befolkningsökningen och infl yttning från landsbygden ställer stora krav på infrastruktur och husbyggnation.

Staden Shanghais silhuett domineras idag helt av nybyggda skyskrapor i allehanda former. De förut så vanliga och vackert detaljerade trähusen lever numer en undanskymd tillvaro. Nybyggda trähus hittar man bara i de mer välbärgade villaförorterna, och lagstiftningen tillåter idag inte trähus med fler än fyra våningar. Det finns dock ett stort intresse för ökad träanvändning även inom byggnation.

Stark tro på trä
Zhu Guangqian, ordförande för China Timber and Wood Products Distribution Association, tror starkt på trä som en del av lösningen på Kinas växande byggnationsbehov.

– Vi kan inte förlita oss på betong till framtidens byggande, vi måste titta mer på alternativ i trä. Trä är en växande trend i Kina och när träkunskapen ökar kommer möjligheterna att bli fler, tror Zhu Guangqian.

Den Hong Kong-baserade designbyrån Awawa är också övertygade om att vi kommer att se ett ökat träanvändande inom kinesisk inredning och byggnation. De har själva ett nära förhållande till trä, vilket de försöker föra vidare till sina asiatiska kunder, och miljöargumentet är ett av de starkaste.

– Om vi ska kunna rädda vår planet måste vi snabba på processen och starta nu! Vi människor är väldigt bra på att ta råvara från vår planet, men inte lika bra på att använda det på ett respektfullt sätt, säger Roberto Davolio på Awawa.

– Trä är ett väldigt generöst material som ger utrymme för kreativitet. Vi försöker att omfamna träets natur och styrka och kombinera det med både hantverkskunskap och högteknologiska lösningar.

Och just högteknologiska lösningar finns det gott om i Kinas större städer. Samtidigt är Kina ett väldigt stort land med många kontraster och regionala skillnader.

– Produktionen är redan idag ganska avancerad på många håll och blir hela tiden allt mer automatiserad. Att både löner och utbildningsnivån nu ökar driver på den teknologiska utvecklingen, säger Flora.

Även i städer utanför Kinas storstadsregioner börjar priset för arbetskraft gå upp. Lönerna har ökat för en stor del av befolkningen, vilket medfört högre levnadsstandard men även ökade produktionskostnader.

Svensk gran på väggen
I Huaian, några timmar norr om Shanghai, väntar tavelramsproducenten Pan Yi Jun på sin första leverans av Setravaror. För Pan Yi Jun innebär de ökade lönekostnader en utmaning inför framtiden, och han har redan flyttat delar av produktionen till Kambodja där arbetskraft är billigare. Planerna är dock att även expandera den kinesiska verksamheten, och där spelar råvarutillgången en nyckelroll.

– För att kunna expandera måste vi säkra en stabil tillgång till råvara av rätt kvalitet. Vi har haft problem med några av våra mellanhänder, och nu hoppas vi på ett närmare samarbete direkt med producenterna istället, säger Pan Yi Jun.

Arbetet i de relativt välorganiserade produktionslokalerna är till stor del fortfarande något av ett hantverk. Mycket av arbetet görs manuellt och varenda liten del av träråvaran tas tillvara, bland annat genom fingerskarvning. Med flinka fingrar förvandlar de 600 anställda gran- och furuprodukterna till tavelramar som täcks med canvas. Den allra största delen går på export till USA och Europa och så småningom kommer världens konstnärer även att kunna hänga Setraträ på väggen. I Sverige kan den målarsugna hitta tavlorna hos butikskedjan Clas Ohlson.

Världens träkarta håller på att ritas om. Snart 300 år efter att det svenska handelskompaniets båtar lämnade Kina fulla med porslin, te och siden, återvänder svensklastade skepp till Kina med furu och gran. Och mycket tyder på att den svenska trähandeln med Kina bara har börjat.

– Här i Kina är vi många fler människor än träd, men i Sverige är det tvärtom! Svenska träföretag har många konkurrensfördelar och jag ser en gyllene framtid för Setra i Kina, säger Flora.

Text: Karolina Grundin