By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2015-10-24

Engagemang vässar Setra Heby

Ett förbättringsarbete i justerverket på Setra Heby har lett till högre produktivitet, mer effektiva processer och ökad tid till förebyggande underhåll. Bakom det lyckade projektet står ansvarstagande och engagemang i enhetens alla led.

 

När SetraNews besöker Setra Heby i början av juli är sommarvärmen på kort besök. Det är vindstilla. Inte ett enda moln på himlen. På timmerplan är det nästan så att asfalten bubblar.
Charlotta Andersson Jensen, platschef, leder oss mellan skuggplättarna på marken som de staplade virkespaketen bildar. Setra Heby är ett av Setras tre gransågverk, beläget omkring fem mil väster
om Uppsala. Sågverket, med omkring 70 medarbetare, har stor produktionskapacitet. Något som inte riktigt utnyttjats till fullo. Under hösten 2014 startade därför ett pilotprojekt med målet att öka produktiviteten.

– Vi tog sikte på justerverket, som är investerat för att klara mer än vad vi har producerat tidigare. Vi ville öka produktiviteten. Optimera processerna och vara mer effektiva för att producera mer under färre drifttimmar, säger Charlotta, som menar på att det fanns underlag tillhands för att sjösätta ett skarpt projekt.

– Under en tioårsperiod har det pågått flera mindre projekt, till exempel examensarbeten, som har gett väldigt fina rapporter och analyser om vår produktion. I höstas kände vi att det var dags att använda oss av underlaget för att verkligen genomföra ett konkretförbättringsarbete, säger hon.

Kartlägga arbetssätten
Startskottet skedde i samband med att Johan Eriksson projektanställdes. Han kom från ett nyligen avslutat logistikprojekt på Setras sågverk i Skinnskatteberg, och fick en ny projektledarroll i Heby.
Tillsammans med Pär Magnusson och Pia Tallroth, samordnare för varsitt skift på justerverket, och Alf Enström, driftledare, bildade Johan en förbättringsgrupp. Johan satt även med i styrgruppen,
där platschef Charlotta och produktionschefen Olle Johansson tog plats.

– Vi började med att kartlägga våra arbetssätt. Hur vi jobbade och vad vi kunde göra bättre. Det handlade om att sätta en standard som vi sedan kunde utgå ifrån. Efter det har vi arbetat mer med de tekniska lösningarna. Hur vi kan optimera maskinerna, säger Olle.

Inom förbättringsgruppen diskuterades idéer och möjliga tillvägagångssätt för att effektivisera och höja produktionen. Bland annat lokaliserades läggaren, platsen där virket läggs i färdiga paket, som en viktig pusselbit. Nyckeln var att få den att gå med hög tillgänglighet, då den ofta blir en flaskhals. Resultatet lät inte vänta på sig. Under 2014 snittade justerverket 2 670 bit per timme. De tre första månaderna under 2015 var motsvarande siffra 3 150 bit per timme. En ökning med nästan 500 bit. I maj 2015 låg snittet på nästan 3 300 bit per timme.

– Nu håller vi även jämnare steg med sågen. Tidigare kunde det bli alldeles för högt lager framför justerverket eftersom vi inte hann med sågen. Vilket ledde till extra kostnader och blev en ond cirkel. Nu är det ett bättre flöde. Vi får mer tid till att utföra förebyggande underhåll. Tidigare var det som ett ekorrhjul, vi var tvungen att köra hela tiden för att hinna ikapp. Nu går det att planera bättre, säger Olle.

”Uppslutningen jätteviktig”
Pär Magnusson och Pia Tallroth har, som skiftsamordnare i justerverket, haft viktiga roller i projektet. Dels har det handlat om att få med sig medarbetarna, dels att verkligen testa och utvärdera de idéer som kommit upp. 

– I början kan det vara svårt att bryta upp gamla rutiner och testa någonting nytt. Det är alltid lättast att köra vidare på det man alltid gjort. Men diskussioner är bra, även om de inblandade är
oense. Det tyder ju på ett engagemang. Och när vi väl tagit oss förbi det blir det genast väldigt positiva vindar. Nu känns det väldigt tillfredsställande, när vi redan fått resultat och nått siffror som vi innan inte ens trodde var möjliga, säger Pia och får medhåll från Pär.

– Det roligaste har varit att få med sig medarbetarna. Uppslutningen har varit jätteviktig. Även att medarbetarna får sina förslag och idéer testade. Nu har vi verkligen kunnat ta itu med saker och se vad som fungerar. När vi börjar se resultat blir det ju också en morot. Alla jobbar hårt varje timme för att få fina siffor, säger han.

I takt med projektets gång har även nya, kompletterande måltal tagits fram, något som svarat bra bland medarbetarna som tycker att det är roligt att veta hur de presterar. Bland annat mäts utnyttjande i läggaren i justerverket. I sågen mäts dessutom hur lång tid dimensionsbytena tar. Både Pär och Pia betonar vikten av att ha Johan Eriksson som projektansvarig. En spindel i nätet som kunnat lägga sin tid på att samla ihop alla idéer och hålla ihop såväl planering som genomförande.

– Han har varit otroligt värdefull från början till slut. Det hade varit svårt att genomföra det här utan en person som har ett helhetsgrepp, säger Pia.

Nytt projekt i sågen
Nu under hösten 2015 kommer ett nytt projekt att starta på Setra Heby. Fokus ligger denna gång på sågen. Men processen är snarlik den i projektet kring justerverket.

– Vi har dragit lärdom av det senaste projektet. Mycket har varit väldigt lyckat, och vi har samtidigt lärt oss av de nitar som vi gått på. Det tar vi nu med oss när vi vill höja produktiviteten i sågen. Det jag ser som positivt sett till hela Setra är att det är betydligt mer fokus på produktivitet nu än tidigare. Det handlar mer om att nyttja en anläggning optimalt än att fokusera på årsvolym och att köra ikapp. Just nu känns det helrätt, säger Charlotta Andersson Jensen, som både ser potential och noterar stärkt engagemang och ansvarstagande.

– Vi har många bollar i rullning. Jag ser en anläggning som kan klara mer, där medarbetarna har ett driv att försöka få till det. Och det viktigaste är att vi har lagt en grund för att jobba med förbättringsarbete rent generellt. Vi har ett annat tänk nu.

Att leva efter Setras värderingar – engagemang, nytänkande och ansvar – är nyckeln till att få med sig medarbetare på tåget, menar hon.

– När vi andas värderingarna blir det mycket lättare att arbeta tillsammans. Alla vill ju göra ett så bra jobb som möjligt. Det engagemanget är till exempel jätteviktigt att plocka upp. Det blir även en positiv jakt när vi tänker nytt och får tydligare siffror och nya måltal att nå. Det taggar till och ger en härlig lagkänsla.

Fotnot. I början av augusti gick Charlotta Andersson Jensen, platschef, på föräldraledighet. Karl Pontus Larsson har, utöver sin roll som platschef vid Setra Nyby, klivit in som tillförordnad platschef även i Heby.

Text: Joakim Gerhardsson
Foto: Emil Nordin

Setra Heby

Råvara: Gran
Produkter: Sågade trävaror för leverans till bland annat industrikunder, hustillverkare, limträfabriker och brädgårdar
Produktionsvolym år 2014: 227 000 m³
Huvudmarknader: Av produkterna går 50 procent på export och 50 procent inom Sverige, varav en stor del går till Setras egna förädlingsenheter.
Anställda: Ca 70
Första etablering: 1915