By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2015-10-24

Förtroende och tillit viktigt för tysk kund

Tyska företaget Mocopinus levererar träprodukter som golv, trall och paneler till både den inhemska och europeiska marknaden. Företaget, som är kund till Setra sedan länge, talar om vikten av att kunna lita på sina leverantörer när marknadsflödena är i förändring.

 

I Karlsruhes hamn är aktiviteten låg. Det är tisdag morgon, en dag i juli, och ännu verkar staden inte riktigt ha vaknat till liv. Här vid mynningen till den hundra mil långa floden Rhen, som klyver Europa i mitten från Nederländerna i väst till Rumänien i öst, ligger en av Mocopinus förädlingsenheter. Det tyska träföretaget är kund till Setra sedan en lång tid tillbaka. För att få fram sina produkter, som består av bland annat golv, trall och inner- och ytterpaneler, köper Mocopinus sågade trävaror bland annat från Setras gransågverk i Heby, Hasselfors och Färila.

När SetraNews besöker enheten möter Tobias Springhorn, inköpare på företaget, upp i foajén till kontoret. Han visar oss det nybyggda showroomet som ligger i anslutning till entrén. Där visas ett flertal av Mocopinus produkter upp.

– Den här är lite rolig, säger han och pekar på en panel som har skriven text på sig, nu kan vi trycka text, symboler och mönster rakt på panelen. Perfekt för en bar eller en restaurang eller liknande. Det här showroomet ger en bra känsla för vad vi har att erbjuda. Det är viktigt att kunna se, känna och till och med lukta på materialet. Det blir mer konkret och inspirerande.

Majoriteten i gran
Mocopinus är i grunden ett familjeföretag. Det bildades redan 1865 och firar därmed i skrivande stund 150-årsjubileum. Men namnet är bara några år gammalt. I finanskrisens efterdyningar
slogs flera av företagets varumärken ihop. Pinus, Pinufin och Moco blev Mocopinus. När företaget
bildades var det som trävaruhandel. Sedan tillkom sågverk i ägorna. Men nu är det fullt fokus på förädling genom två hyvlerier. Ett i Karlsruhe och ett i Ammelshain utanför Leipzig i norra
Tyskland.

– Vi är totalt omkring 240 medarbetare i företaget. Här i Karlsruhe är vi omkring 120 stycken. Resten sitter på vårt huvudkontor i Ulm eller på vår andra enhet i Ammelshain, säger Tobias
Springhorn.

Majoriteten av Mocopinus produkter, omkring 85 procent totalt, tillverkas av gran. De köper in sågade trävaror från framför allt Finland. Men en betydande del kommer även från Sverige.

– Det svenska träet har en otroligt bra kvalitet. Det är starkt och tåligt. Här i Tyskland växer träden för fort. Vi kan även få problem med missfärgning. Därför vänder vi oss till mer nordliga länder för att hämta vår råvara, säger Tobias Springhorn, som väljer att belysa ytterligare en viktig faktor.

– Vi tillverkar bara produkter som är gjorda av trä som är certifierade enligt FSC och PEFC. Det är väldigt viktigt för oss. Det får inte bara vara kontrollerad råvara, utan den ska verkligen vara certifierad. 

Tobias berömmer Setra som en förtroendeingivande leverantör. Han berättar även att de inköpta volymerna från Setra, som legat på en stabil nivå, nu ökar.

– Vi har väldigt höga krav på det virke som vi köper in, och vi måste verkligen kunna lita på de vi gör affärer med. Dels att vi får det vi vill ha i tid, dels att det verkligen är certifierat virke, dels att det är anpassat för oss när det kommer till längder och så vidare. Setra uppfyller våra behov och önskemål. Framför allt är det en leverantör som är lösningsorienterad. Det är inte vanligt. Jag känner både tillit och förtroende när jag är i kontakt med Setra, vilket är jättepositivt. Det är väldigt enkelt att göra affärer.

Lever som de lär
Tobias tar med oss på en promenad runt i produktionen på enheten. Stora väggar av virke klättrar upp mot taket i de rymliga lagerlokalerna. Truckar viner förbi då och då. Mocopinus paket med färdiga produkter, lyser upp lagren med sina klart lysande emballage i grönt och blått. Vi besöker själva hyvleriet, och tar oss sedan vidare in där målningen sker. Vissa av Mocopinus produkter levereras nämligen färdigmålade i ett antal olika kulörer. På enheten i Karlsruhe finns ett litet laboratorium där nya färger blandas och testas. Det är viktigt att färgerna är hållbara och klarar av olika miljöer. Arbetet i laboratoriet är mycket hemligt.

– Här inne är det nog bäst om du håller kameran avstängd, säger Tobias och ler.

Under rundvandringen inspekterar Roland Keppler, en av Setras två kundansvariga i Tyskland som är med på besöket, några anlända Setra-paket. Han är inte sen med att lovorda Mocopinus, och menar på att de lever som de lär.

– Det är en kund som jag litar på helt och fullt. Vi har en ömsesidig respekt gentemot varandra och det finns en ärlig och rak kommunikation mellan oss. Jag upplever dem som oerhört professionella
och flexibla. Det är aldrig några problem, och vi försöker alltid hitta lösningar tillsammans när vi stöter på något problem eller något hinder, säger han.

”Arbetar mer som ett enda företag”
Tobias berättar om hur marknadsläget har förändrats i Tyskland, inte minst under och efter finanskrisen under 2009. Mocopinus levererar omkring hälften av sina produkter till den inhemska marknaden, resterande del går på export till europeiska länder så som Frankrike, Italien och Spanien. Företaget påverkas därmed i hög utsträckning när marknadsflöden och balansen mellan utbud och efterfrågan förändras.

– När finanskrisen kom blev det rätt dramatiskt. Det var svårt att tjäna pengar, konkurrensen blev ännu tydligare och vissa marknader försvann eller minskade kraftigt. I samband med det skedde vår rekonstruering, vilket har gett oss en stabilitet. Men det är många utmaningar. Tempot är högre, allting blir mer kortsiktigt och det gör ju att vi måste ställa krav på våra leverantörer. Mocopinus ser ändå med tillförsikt på framtiden.

– Sedan vi slog ihop våra varumärken arbetar vi mer som ett enda företag. Vi är alla ihopkopplade med varandra och kan arbeta väldigt fokuserat. Det gör att vi anpassar oss bättre till rådande marknadsläge. Det kommer göra att vi blir väldigt konkurrenskraftiga även i framtiden.


Inköpsansvariga Guido Schüler och Tobias Springhorn på Mocopinus.

På enheten i Karlsruhe jobbar omkring 120 av Mocopinus medarbetare.


Roland Keppler, en av Setras kundansvariga i Tyskland.

Text och foto: Joakim Gerhardsson