By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2015-10-24

Ljusa tider för svenskt träbyggande

Under det senaste decenniet har det moderna träbyggandet fått ett verkligt genombrott i Sverige. Fortsätter utvecklingen kan flerbostadshus i trä snart stå för 20 procent av marknaden, förutspår Susanne Rudenstam som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

 

Det var för att minska risken för stadsbränder som man 1874 förbjöd byggandet av trähus högre än två våningar i Sverige. Förbudet höll i sig länge och vi fick vänta ända fram till 1995 på en lagändring. Den skedde i och med att Sverige gick med i EU och byggreglerna harmoniserades och ändrades till funktionsbaserade. Då fick trähusindustrin börja från noll och ställdes inför två stora utmaningar. Först den tekniska – hur ska ett flervåningshus byggt i trä konstrueras för att uppfylla alla krav på säkerhet, akustik, vibrationer och komfort. Sedan den industriella tillverkningsprocessen som måste utvecklas och trimmas för att bli effektiv, säker och lönsam. I dag, drygt 20 år senare, är branschen på rätt väg och cirka tio procent av flerbostadshusen i Sverige byggs nu med trästomme. Målsättningen är en fördubbling fram till 2020 vilket Susanne
Rudenstam inte ser som en omöjlighet.

– Intresset för träbyggande är väldigt stort. Något av en boom, kan man säga. Framför allt är det beställarsidan med byggherrar och kommuner som driver på utvecklingen eftersom de börjar inse
vilka fördelar det innebär att välja trä. Tio procent av marknaden kan tyckas lite, men då ska man vara medveten om att dessa tagits under en tioårsperiod. 

Miljöaspekten driver utvecklingen för trä
Susanne menar att det främst är tre drivkrafter som ligger bakom det ökade intresset. Den rådande bristen på bostäder har förstås stor betydelse och även om byggandet ökar så är det fortfarande ett
stort underskott av lägenheter i många delar av Sverige.Ett ökat bostadsbyggande leder i sin tur till att det uppstår en brist på byggarbetskraft i de större städerna. Industriellt träbyggande innebär att större delen av byggprocessen sker i en fabrik som finns på annan plats än själva yggarbetsplatsen, vilket har en utjämnande effekt. 

Men det är miljöaspekten som mest driver utvecklingen för trä. Den förnybara råvaran och de resurseffektiva processerna som industriellt träbyggande erbjuder innebär en rad fördelar både på kort och lång sikt. I dag sker hela 40 procent av energiåtgången och koldioxidutsläppen i själva byggprocessen och i den byggda miljön. Med träbyggande går det att få ner den med upp till 90 procent. 

– Samtidigt är byggindustrin väldigt konservativ, fortsätter Susanne. Att välja trä kan vara förknippat med en osäkerhet eftersom man inte har tillräckligt stor kunskap om materialet. Man väljer hellre de säkra vägarna så mycket handlar om att bryta vanans makt.

I dag har ett 20-tal kommuner tagit fram träbyggnadsstrategier som slår fast att trä ska användas så långt det är möjligt framför andra material. Men det handlar inte bara om att bygga så mycket som möjligt i trä utan snarare om att öka konkurrensen och värna om bättre klimatnytta. 

– Kan vi behålla vår marknadsandel när byggandet sätter fart på riktigt är vi snart på väg mot 20 procent. Det ser ljust ut för svenskt träbyggande och jag tror att vi har väldigt positiva år framför
oss, avslutar Susanne Rudenstam.

Text: Katarina Brandt
Foto: Christer Ljung