By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2016-01-24

Chaufförskollen - ett intervjuprojekt om transportörernas arbete

I höstas genomförde Setra projektet Chaufförskollen. Lastbilschaufförer som kör åt Setra intervjuades om bland annat miljö, arbetsvillkor och trafiksäkerhet. 

 

I höstas genomförde Setra projektet Chaufförskollen. Lastbilschaufförer som kör åt Setra intervjuades om bland annat miljö, arbetsvillkor och trafiksäkerhet. 

Chaufförskollen är led i att få bättre koll på hur transportföretagen arbetar. Intervjuer med chaufförer för både inrikes- och exportleveranser genomfördes under september månad. Totalt svarade 132 stycken chaufförer utspritt över Setras alla enheter. Frågorna rörde bland annat om chaufförerna känner till Setras säkerhetsföreskrifter, hastighetsbegränsningar och regler kring kör- och vilotider och om de följer dessa.

– Chaufförerna var väldigt tillmötesgående. Genom svaren fick vi både bra insyn i hur deras företag arbetar med miljö och säkerhet och tips på konkreta förbättringsåtgärder för våra enheter. Väldigt värdefullt och intressant, säger Emil Malmgren, logistiker som lett arbetet med Chaufförskollen tillsammans med Lotta Thedéen, Setras miljöchef.

Efter att resultatet av intervjuerna sammanställts fick berörda transportörer feedback och även ta del av identifierade förbättringsmöjligheter. Svaren vägdes sedan in i upphandlingen av lastbilsexporter för 2016.

– Svaren från chaufförerna är överlag positiva, de överensstämmer i stort med de svar vi fått in centralt från åkerierna som först svarat på liknande frågor vid förra årets upphandling för lastbilstransportörer på export, säger Emil Malmgren, som vill lyfta alla insatser ute på enheterna under det månadslånga projektet.

– Samtliga enheter har visat på ett otroligt stort engagemang. Vi ser fram emot att kunna utveckla det vidare i andra sammanhang, säger han.

Text & foto: Joakim Gerhardsson

Fotnot: Bilderna är från intervjutillfället i Setra Heby.