By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2016-01-24

E.ON satsar på grön specialmix

I april 2015 invigde energiföretaget E.ON sin nya, moderna värmeanläggning Sandkilsverket i Åkersberga norr om Stockholm. Anläggningen eldas på 100 procent förnybara biobränslen där huvuddelen utgörs av en ”specialmix” med bark och torrflis från Setra.

 

I april 2015 invigde energiföretaget E.ON sin nya, moderna värmeanläggning Sandkilsverket i Åkersberga norr om Stockholm. Anläggningen eldas på 100 procent förnybara biobränslen där huvuddelen utgörs av en ”specialmix” med bark och torrflis från Setra.

E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden och producerar och levererar fjärrvärme till cirka 21 700 kunder. Företaget driver flera projekt i olika kommuner i Stockholm där man skapar samarbeten för att kunna använda spillvärme eller förnybara bränslen för att leverera lösningar som är hållbara över tid.

Österåkers kommun norr om Stockholm expanderar kraftigt och man räknar med att antalet invånare i kommunen, som idag är 40 000 till antalet, kommer att öka med ytterligare 10 000 personer inom de närmaste åren. Det växande antalet invånare gör att kommunen behöver en både förbättrad och mer effektiviserad energiförsörjning. E.ON beslutade sig därför för att bygga den nya, moderna fjärrvärmeanläggningen Sandkilsverket som nu försörjer hela Österåker med ännu mer hållbar energi.

Setra har sedan länge samarbetat med E.ON som bland annat äger pannan på sågverket i Hasselfors. Inför driftstarten av Sandkilsverket började man diskutera möjligheten att ta fram en specialmix av bark och torrflis till biobränslepannan i den nya anläggningen.

– Fördelen är att vi genom att blanda bark och torrflis kan anpassa fukthalten efter E.ONs behov och få en mix som fungerar över hela året, förklarar Johan Svensson och Hanna Lindberg som är råvaru- respektive bioproduktskoordinator på Setra. Flisen som kommer från sågverket har en jämn fukthalt medan barken från skogen kan vara lite för blöt under delar av året.

Nytänkande kring bioprodukter 
Den stora faluröda byggnaden smälter väl in i landskapet och på håll liknar den mer en traditionell ladugård än ett ultramodernt värmeverk. Joel Törnebohm, driftsamordnare på E.ON Värme, visar runt på anläggningen som doftar friskt av de skogsprodukter som eldas här. Tack vare att man använder 100 procent förnybara biobränslen, kommer Sandkilsverket bidra till att sänka koldioxidutsläppen i kommunen med upp emot 1000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 300 bilar.

I dagsläget levererar Setra cirka 10 000 ton biobränsle per år till biobränslepannan i Sandkilsverket vilket innebär runt 20 lass i veckan. Varje lass ger 100 MWh vilket håller pannan på 13 MW varm i drygt 7 timmar när den går för fullt. Ulf Jonsson som är bränsleinköpare på E.ON Värme Sverige AB är nöjd med samarbetet och uppskattar Setras nytänkande kring sina bioprodukter.

– I just det här fallet har Setra inte bara levererat en bioprodukt. De har tagit ytterligare ett steg och hanterat bioprodukten så att den blivit en ett bra bränsle som är skräddarsytt för vår anläggning i Åkersberga.

Veckan efter vårt besök ska Sandkilsverket köra ett prestandaprov på biobränslepannan. Syftet är att titta närmare på olika värden för att se om de ligger inom de intervall leverantören satt upp. Till prestandaprovet har man valt att arbeta med specialmixen från Setra.

Text: Katarina Brandt
Foto: Emil Nordin

Joel Törnebohm är driftsamordnare på nya Sandkilsverket som drivs av E.ON Värme.


Sandkilsverket är på 49,2 MW installerad effekt och består av fyra pannor. Den största, som är basen i anläggningen, är en 13 MW biobränsleeldad panna med rökgaskondensering.

Setras medarbetare Hanna Lindberg och Johan Svensson på besök vid Sandkilsverket.