By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2016-10-01

Långshyttan levererar till 100 procent

Sedan augusti förra året har Setras limträfabrik i Långshyttan haft en leveranssäkerhet på 100 procent. Men medarbetarna slår sig knappast till ro för det. Med en ny produktspecialist och förstärkt säljorganisation är siktet nu inställt på att öka volymerna av limträ på den nordiska marknaden.

LIMTRÄ ÄR BÅDE starkt, vackert och formbart och lämpligt för de flesta typer av byggnadsprojekt. De näst intill obegränsade möjligheterna i design och utförande gör det till ett hett framtidsmaterial som verkligen tänjer gränserna. Därför är det inte så konstigt att intresset för limträ ökar och att branschorganisationens statistik visade på svenskt försäljningsrekord 2015.
Det ökade intresset märks även vid Setras produktionsanläggning i Långshyttan som har en hög automatisering och en produktionsvolym på cirka 45 000 kubikmeter per år. Anläggningen präglas av framåtanda och nytänkande och sedan snart fem år tillbaka har man in i minsta detalj arbetat för att optimera och effektivisera sättet att arbeta.
Thomas Kling är ny produktspecialist limträ. Han har lång erfarenhet från branschen, bland annat som försäljningschef på Moelven Töreboda och hos hustillverkaren Mälarvillan. Att Thomas ser en stor potential både i materialet limträ och produktionsenheten i Långshyttan, går inte att ta miste på.
– Vi märker att fler och fler får upp ögonen för limträ och att materialet tar marknadsandelar när det gäller byggstommar. Det beror på att det är starkt, vackert och lätt att hantera och bearbeta. Dessutom är det ett brandstabilt material och har en självklar plats i kretsloppssamhället. Det arbete som gjorts här i Långshyttan är beundransvärt på många sätt. Här finns ett driv framåt där alla medarbetare är medvetna om att just deras insats är avgörande för slutresultatet.

Några få sekunder kan leda till stora tidsvinster
Effektiviseringsarbetet i Setra Långshyttan har gett utdelning och i dag har man svart på vitt på att det räcker med att tjäna några sekunder per moment för att det ska leda till stora tidsvinster.
Förädlingsenheten har förbättrat i princip varenda siffra som kan komma kunden tillgodo. Det gäller inte bara ute i produktionen utan även inne på kontoret där de snabba ledtiderna mellan förfrågan och offert varit en framgångsfaktor för affärerna.
– Vi har hittat ett bra fl öde i vårt arbete, säger Thomas Liiv som är försäljningsingenjör och tillsammans med sina kolleger Ronny Dahlberg, Niclas Tapper och Tobias Österberg hittat en arbetsmodell för att kunna besvara kundernas förfrågningar bara några timmar efter de kommit in.
– Alla gör lika ute i produktionen och det gäller även oss här på kontoret. För att kunna ha korta svarstider måste vi ha ordning och reda och arbeta strukturerat, konstaterar Tobias Österberg som är konstruktör och hjälper kunderna att dimensionera limträ.
Håkan Mettävainio är säljare och träansvarig på Beijer Byggmaterial i Luleå och kund till Setra Långshyttan. Han bekräftar vikten av snabb återkoppling, inte minst eftersom han anser att framförhållningen i byggbranschen har blivit sämre.
– När jag började på Beijer Byggmaterial för 24 år sedan var situationen en annan. Då kunde jag ha flera veckor på mig att ta fram ett underlag till min kund. I dag kan jag behöva få in ett pris samma eftermiddag som jag fått en förfrågan. I det sammanhanget är Setra Långshyttan helt oslagbara. De hanterar alla frågor direkt och även om vi arbetat med dem ett par år blir vi fortfarande förvånade över hur snabba och effektiva de är på att återkoppla.

Setra Långshyttan är en partner att räkna med
I dag går cirka 40 procent av tillverkningen i Långshyttan på export. Nu har Thomas Kling och hans medarbetare på försäljningsavdelningen fullt fokus på att öka marknadsandelarna i Sverige. Mycket handlar förstås om att bygga och behålla goda relationer, men också om att informera om limträ i allmänhet och Långshyttans erbjudande i synnerhet.
– Vi måste berätta för marknaden om vad vi kan hjälpa till med. Att vi är en partner som snabbt kan besvara förfrågningar och att en snabb offert ofta leder till en snabb order. Men också om fördelarna med att låta oss vara med så tidigt som möjligt i processen. Då kan vi ge de bästa råden om hur vårt limträ passar in i en planerad byggnation vilket sparar mycket tid i projektet, säger Thomas Kling.
I Långshyttan har tillverkningen anpassats för att möta de ökade kundkraven på limmat trä och formstabila produkter. Fabriken har hög flexibilitet, vilket innebär att varje enskild order kan särbehandlas. Det limträ som levereras anpassas direkt till slutanvändaren och med ett väl utbyggt logistiksystem levereras produkterna både snabbt och säkert över hela Sverige.
– Resultaten från vårt effektiviseringsarbete blir bara bättre och bättre och vi har gjort stora framsteg på de fl esta fronter, säger Kjell Lilletjernbakken som är platschef i Långshyttan. Sedan augusti förra året ligger vi på 100 procents leveranssäkerhet och vi har de kortaste leveranstiderna i Sverige. Vi lovar åtta dagar, men ska krympa den siffran ytterligare. Med tanke på att vi ha full koll på våra processer är jag övertygad om att vi kommer att klara det.

Text: Katarina Brandt
Foto: Björn Lofterud