By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2017-01-11

Certifierad råvara ger extra mervärde

Trenden går mot certifierade bioprodukter och sedan en tid tillbaka levererar Setra FSC®-märkt sågspån till Scandbios pelletsfabrik i Främlingshem strax söder om Gävle. – Våra kunder börjar i allt högre utsträckning ställa krav på certifierad pellets. Det betyder att vi nu kommer öka andelen certifierad råvara, säger Scandbios inköpschef Magnus Kyhlberg.

DET ÄR HALT utanför pelletsfabriken i Främlingshem. Årets första snö har anlänt och med temperaturer som pendlat mellan plus och minus har en förrädisk skorpa av is lagt sig på lagerplanen. Även om de enorma bergen av sågspån för tankarna till ett hett ökenlandskap gäller det att se upp så att man inte halkar i kylan.

– Halkbekämpning är inte att tänka på eftersom sanden skulle kunna följa med sågspånet in i tillverkningen och skada maskineriet, säger Andreas Björkman som är fabrikschef i Främlingshem sedan ett år tillbaka.

Fabriken ägs och drivs av Scandbio AB som är Skandinaviens största företag inom fasta förädlade trädbränslen med sju fabriker i Sverige och en i Lettland. Scandbios totala produktion av pellets ligger på 750 000 ton per år varav fabriken i Främlingshem står för cirka 65 000 ton. Scandbios verksamhet sträcker sig över Sverige, Lettland och Danmark. Kunderna är allt från privata hushåll till små och stora industrier samt kommunala och statliga verksamheter.

Cirka 30 procent av spånet som faller ut från Setras sågverk går till olika tillverkare i pelletsindustrin. Fördelarna med sågspån som pelletsråvara är renheten och att den knappast behöver någon bearbetning innan torkning och pelletering.

Råvaran till pelletstillverkning i Främlingshem har sitt ursprung i närliggande sågverk, bland annat Setras anläggningar i Heby och Kastet. Det handlar om hundratusentals kubikmeter spån som kommer med långtradare till lagerplanen intill fabriken. Allt som allt köper Scandbio cirka 130 000 MWh sågspån per år av Setra till pelletsfabrikerna i Norberg och Främlingshem. Det motsvarar cirka 1 500 långtradare fyllda med spån. Spånet ska vara rent och sorterat med gran för sig och tall för sig. Den närproducerade råvaran ger kortare transporter vilket ytterligare stärker Scandbios redan tydliga miljöprofil.

– Vi uppskattar att Scandbio har sin produktion igång året runt. Det gör att våra leveranser blir jämnare och att vi inte behöver lagra volym över sommaren

för att kunna täcka efterfrågan under årets kalla månader, säger Hanna Lindberg som är bioproduktskoordinator på Setra.

Den rätta mixen avgör kvaliteten

Att tillverka pellets är något av ett hantverk som kräver fingertoppskänsla. I Främlingshem har man laborerat fram en bra mix av spån som, utan att avslöja för mycket av receptet, handlar om väl avvägda proportioner av gran- och furuspån. Det är många parametrar som ska stämma för att kvaliteten ska bli den rätta. Rätt mix av spån är grundläggande, men det är också viktigt att det är rätt fukthalt i olika delar av processen.

Från de gigantiska bergen av spån hämtar operatörerna stora skopor som de sedan fyller i intagsfickan där tillverkningen börjar. Fickan fylls på var femtonde minut dygnet runt, året runt. Allt som allt är 13 personer involverade i pelletstillverkningen i Främlingshem där arbetet sker i treskift.

Spånet går in i en trumtork och därefter upp i cykloner där en virvelvind separerar partiklarna från fl ödet. Vattenångan försvinner ut genom skorstenen och det torra spånet faller ner för att passera en hammarkvarn där det mals ner till rätt fraktion. Därefter hettas spånet upp och blir till pellets i någon av de två pelletspressarna. Nypressad pellets är över 80 grader varm och kyls därför ner och placeras i ett lager för att ligga till sig i ungefär en månad. Under den tiden sker en härdningsprocess vilket gör att pelletsen hårdnar och luktar mindre.

För att kvaliteten ska hållas jämn och hög kontrolleras tillverkningen tre gånger om dagen där bulkvikt, hållfasthet, finandelar, längd och fuktkvot mäts. Varje dag tas 150 gram pellets ut ur produktionen för att sparas i ett år.

– Vi ser inte spånet som en restprodukt. Det är vår råvara som vi vill ha full kontroll över. Därför gör vi bara affärer med leverantörer som främjar ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Är råvaran dessutom certifierad skapar den ett extra mervärde och blir en viktig länk i kedjan hos exempelvis energibolag som ska sälja certifierad värme, avslutar Andreas Björkman.

Gigantiska berg av spån reser sig på lagerplanen i Främlingshem.

Setras bioproduktskoordinator Hanna Lindberg tillsammans med Andreas Björkman och Fredric Holmsten från Scandbio.

Hanna Lindberg är glad över att intresset för certifierade bioprodukter nu ökar. Peter Lindberg är operatör på Scandbio och övervakar pelletstillverkningen i Främlingshem.

Pellets tillverkas genom att spån trycks genom cirka 3000 hål i pressens matris.

Text: Katarina Brandt
Foto: Magnus Laupa