By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

Ny direktör sätter fokus på hållbara affärer

Den som köper trävaror av Setra ska kunna känna sig trygg. Trygg med var råvaran kommer från, att den levereras i tid och tas fram under schyssta förhållanden av medarbetare som är experter på sina områden. Det tycker Setras nya hållbarhetsdirektör Charlotte Thedéen, som vill bredda vårt sätt att se på frågan.

Tiden då hållbarhet var synonymt miljö är förbi. Nu innehåller begreppet så mycket mer. I Setra avspeglas det i en ny Hållbarhetsorganisation. Där arbetar Miljö, HR och Kommunikationsavdelningen tillsammans för att frågorna ska genomsyra hela företaget.

– Arbetet handlar om att våra produkter ska vara förnybara och ha så liten miljöpåverkan som möjligt, men också om att se medarbetarperspektivet och arbeta för en säker arbetsmiljö, säger Charlotte Thedéen, som tidigare varit Setras miljöchef.

Som kund ska man kunna lita på vad man köper när man väljer trä från Setra, påpekar hon. Inte bara när det gäller plankor och bräder, utan även att vi tar ansvar för det samhälle vi verkar i och aldrig slutar jobba för att minska våra utsläpp.

– Jag vill att kunderna ska förstå värdet i våra produkter. Att trä är förnybart och kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Det har ett lågt klimatavtryck som man kan jämföra med betong eller stål eller något annat material, och göra sin egen värdering utifrån.

Setra ska också vara ett transparent företag, som inte mörkar utsläpp eller visar upp en förskönande fasad.

– Läser man vår hållbarhetsredovisning får man en ärlig bild av vårt arbete. Att vi publicerar den är för mig en fråga om trovärdighet.

Vilka är Setras största hållbarhetsutmaningar?

– Vår egen energianvändning, vi är ganska elintensiva. Och våra transporter, vi producerar en rätt oförädlad bulkvara och transporterar den ofta långa sträckor. Även om transporten ofta går med fartyg, som är mer miljövänligt än vägtransport, står distributionen för de stora utsläppen.

Hur jobbar företaget med dem?

– Just nu pågår noggranna energikartläggningar på två av våra anläggningar. Nästa år kommer ytterligare fyra anläggningar att kartläggas. I samband med kartläggningen tar vi fram förslag till energieffektiviseringsåtgärder, till exempel om man kan köra kompressorerna smartare, styra torkfläktarna och byta till energisnålare belysning. När det gäller distributionen pågår ett ständigt samarbete med våra transportörer för att hitta så smarta upplägg som möjligt. Vi är också medlem i Q3, ett forum för hållbara transporter som har utvecklat ett upphandlingsverktyg där vi ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid vägtransporter.

Text: Linn Treijs
Foto: Ola Högberg

Publicerad: 2017-01-11