By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

Spännande år för trähandeln

USA är på väg in i matchen. Svenska byggbranschen går för högtryck och Asien fortsätter uppåt. Samtidigt råder osäkerhet i norra Afrika, oljepriset drar ner Mellanöstern och Brexit väcker frågetecken. Sammantaget ser marknadsläget för trävaror ändå ljusare ut i dag än för ett år sedan.

När vi blickar fram över det kommande året finns några områden som blir extra viktiga att hålla koll på. Till att börja med tror jag att intresset för den amerikanska marknaden kommer tillbaka.

Världens största konsumentmarknad har varit ur spel när det gäller trävaror sedan finanskrisen 2007, men visar nu på stadigt ökande nybyggnation. Förra året byggdes 1,2 miljoner bostäder, vilket betyder att USA börjar närma sig en avgörande nivå där de behöver importera trävaror igen. Dessutom har priserna förbättrats, vilket gör läget riktigt intressant. Dock får man reservera sig något för ovissheten som råder efter det amerikanska valet.

Vi håller också ögonen på marknaderna i Mellanöstern och Nordafrika, där turbulensen inte verkar vara över. Det låga oljepriset gör att investeringarna stoppas upp, särskilt tydligt blir det i Saudiarabien och Algeriet. Andra länder lider av bristen på dollar och pågående konfl ikter. Vi följer utvecklingen och ska inte förvånas om det går väldigt bra i perioder, men också vara medvetna om att det kan bli plötsliga hack i maskineriet. Det är så det fungerar i den här regionen och det måste vi acceptera.

Furu kan användas mer

För Setras del innebär ovissheten att vi har en utmaning att jobba med när det gäller vår furu, som till stora delar exporteras till Afrika och Mellanöstern. Vi behöver hitta både nya marknader och applikationer, till exempel i Kina, som egentligen är en furumarknad men där vi européer nischat oss på gran.

Asien med Kina som draglok fortsätter att visa på en stark utveckling. Trots att Kina skruvat ner sina BNP-siffror växte importen av trävaror med 2,8 miljoner kubikmeter förra året, och ser ut att öka även 2017. Här kan träindustrin i Sverige och Finland vara med och ta an delar. Vi kan också dra nytta av att den amerikanska exporten till Kina sjunker då USA bygger mer på hemmaplan.

Japan väntas öka husbyggandet något under året, och därmed öka sin träimport. Det är även värt att nämna Sydkorea, Vietnam, Taiwan och Australien. Marknader som kan tyckas spela en liten roll i dag, men som vuxit rätt kraftigt de senaste åren. Vietnam har en exportinriktad möbelindustri som befinner sig där Kina var för tio år sedan. De använder framförallt furu, avancerar snabbt och kommer spela en större roll i framtiden.

Byggboom driver på

Vänder vi blicken mot Europa ser det ljust ut på flera av huvudmarknaderna, även om tillväxten är mer blygsam. Tyskland har en stark konsumtionsmarknad och även Nederländerna sticker ut, med nivåer som matchar tiden innan finanskrisen. Storbritanniens starka utveckling väntas fortsätta även nästa år, trots ovissheten kring Brexit. Ännu är det för tidigt att säga om utträdet ur EU ger effekter på träkonsumtionen.

I norra Europa är det framförallt Sverige med sin pågående byggboom som driver på försäljningen. Under 2016 byggdes 61 000 bostäder, vilket är nivåer vi inte varit uppe i sedan början av 80-talet.

Så hur blir då det kommande året för trävaror? Inte så pjåkigt, är mitt svar. Den globala konsumtionen ser ut att stiga jämfört med 2016 och överskrider prognosen för träproduktion världen över. Samtidigt har vi mindre lager än vi hade för ett år sedan. Vi välkomnar 2017 mer optimistiska än vi var i fjol.

Publicerad: 2017-01-11