By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

Genom pyrolystekniken kan sågspån omvandlas till flytande bio-olja.

2017-06-21

Setra får investeringsstöd för bio-olja

Setra har beviljats 117 miljoner kronor i investeringsstöd för att bygga en pyrolysanläggning för bio-olja. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet, vars stöd går till klimatsmarta projekt som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

– Det här är en fantastisk utvecklingsmöjlighet där vi får ut mer av vår råvara och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Det ligger helt i linje med vårt långsiktiga mål att utveckla nya och hållbara produkter, säger Setras vd Hannele Arvonen.

Anläggningen ska ligga vid Kastet sågverk i Gävle. Pyrolystekniken går ut på att omvandla fast biobränsle, i Setras fall sågspån, till det flytande bränslet bio-olja. Oljan kan ersätta fossil olja och användas för att producera biodrivmedel, vilket behövs för att skapa en fossilfri transportsektor.

Pyrolysanläggningen ska kunna producera i storleksordningen 26 000 ton bio-olja per år.