By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

2018-11-12

Tre trätrender

Setras marknadsdirektör, Olle Berg, känner av stämningen på trämarknaden.


1. Hållbart byggande efterfrågas 

RUNT OM I VÄRLDEN pågår det precis som i Sverige klimatdiskussioner på alla nivåer och från politiskt håll driver man på ett mer hållbart byggande. Den globala trenden är mer energieffektiva byggnader och mer miljövänliga material. Konsumenter efterfrågar klimat­neutrala bostäder, hållbara material, låga energivärden, säkrare byggen och bra arbetsmiljö oavsett var i världen man befinner sig.

2. Effektivt med KL-trä

KINA HAR LÄNGE haft en obegränsad tillgång till arbets­kraft men idag ser vi att man forsöker bli mer industriell i sitt byggande och vill hitta effektivare sätt att bygga på och minska arbetskraften. I Australien har man länge byggt lösvirkeshus som är personalintensivt. Nu ser vi också här ett ökat, snabbare och mer industriellt byggan­de. Här ökar också intresset for KL-trä. l USA går trenden mot att man förutom att satsa på att bygga mer energi­effektivt också bygger mindre för att på sa sätt minska materialforbrukningen.

3. Stark efterfrågan

GENERELLT ÄR EFTERFRÅGAN på träprodukter fortsatt stark på de flesta marknader även om vi sett en naturligt lägre aktivitet under semestermånaderna i Skandinavien och Europa. På den svenska marknaden har den onormalt varma sommaren dämpat lusten till att bygga. Mark­naderna i Nordafrika och Mellanöstern har varit normala men vi ser en mer orolig situation i Egypten beroende på brist på utländsk valuta. Japan har under september drabbats av ett antal oväder vilket påverkat byggnationen negativt på kort sikt. I Kina har regeringen stängt tusen­tals mindre möbelindustrier eftersom de inte klarar de miljö­ krav som myndigheterna i Kina ställer. En försvagning av den kinesiska yuan gentemot den amerikanska dollarn och fallande bostadspriser har skapat stor osäkerhet pa marknaden och påverkat importen negativt.

På längre sikt...

ser efterfrågan av trävaror fortsatt mycket positivt ut. Det finns ett start behov av bygga bostäder runt om i världen och vi ser ett ökande intresse för forädlade träprodukter, exempelvis KL-trä på marknader som Japan, Kina, Australien och i Europa. Mycket tack vare det betydande lägre koldioxidavtryck som det ger i förhållande till andra byggmaterial.