By continuing to visit our website, you are agreeing to the use of cookies. Personal integrity is important to us, and your personal information is always handled responsibly.

OK

Vad innebär Brexit?

Att förbereda sig för Brexit är en svår nöt – eftersom ingen vet exakt hur utträdet kommer att bli. Men att hålla sig väl informerad, fylla lagren i England och vara beredd med extra administrativa resurser är en bra start.

Att förutsätta vilka konsekvenser Brexit får för träindustrin i allmänhet, och Setra i synnerhet, är givetvis oerhört svårt – inte minst eftersom ingen ännu vet vilken slags Brexit det blir. Den kan bli hård, mjuk och allt däremellan. Det som går att veta är att Storbritannien är en stor importmarknad, och alldeles oavsett vilken slags Brexit det blir så kommer landet att ha fortsatt stora behov av att importera bland annat trä.

– Det byggs ungefär 200 000–250 000 hus varje år i Storbritannien och det behovet försvinner ju inte med Brexit. Skulle det vara så att den engelska ekonomin går sämre i och med ett utträde, vilket vissa bedömare varnar för, så kan det påverka nybyggnationen negativt. I den situationen kan dock en ökande ROT-sektor kompensera en del, säger Olle Berg,
marknadsdirektör på Setra.

Något man också kan vara säker på, oavsett version av Brexit, är att det kommer att behövas nya handelsavtal. Sådant som tullklarering och momsregler kommer förmodligen att bli mer komplicerat under tiden som nya avtal sätts.

– Att vi så småningom kommer att nå fram till nya avtal råder ingen tvekan om. Vi vill alla fortsätta handla med varandra. Men frågan är hur vägen dit kommer att se ut. Finns det tillräcklig administrativ kapacitet på den brittiska sidan för att sköta det här i övergångsperioden? Och hur ser det ut i Sverige?, säger Olle Berg.

Fortsatt handel

Regeringen tillsammans med branschorganisationer som Skogsindustrierna arbetar på flera plan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den svenska skogsindustrin.

För Setras del handlar det mest om att följa händelseutvecklingen och agera på den information som kommer fram.

– Det är ju i princip omöjligt att förbereda sig på något som man inte riktigt vet hur det kommer att se ut.

Men det är klart, vi kommer att se till att vårt lager i Storbritannien är välfyllt i mars och att vi är väl förberedda med extra administrativa resurser om sådana skulle behövas, säger Olle Berg.

Att på förhand kompensera med ökade affärer på andra marknader tror Olle Berg inte kommer att behövas.

– England behöver våra trävaror och jag är säker på att handeln kommer att fortgå, även om det kan bli lite krångligare rent administrativt. Vi har väl upparbetade relationer och jag vet att alla inblandade kommer att göra sitt bästa för att allt ska gå så smidigt som möjligt, säger Olle Berg.

Text: Anna Matzinger

Publicerad: 2019-01-25

– Storbritannien kommer att ha fortsatt stora behov av att importera bland annat trä, oavsett vilket slags Brexit det blir, säger Olle Berg, marknadsdirektör på Setra.

TIPS!

Kommerskollegium har samlat aktuellt material kring Brexit och dess betydelse för handeln på sin hemsida kommers.se