Impregnerat limträ

Impregnerad limträbalk

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
8012 90 x 200 Limträbalk impregnerad Furu imp GL30c  LPM  
8013 90 x 300 Limträbalk impregnerad  Furu imp GL30c  LPM  

Impregnerad limträpelare

 

Kort nr Dimension Utförande Träslag Kvalitet Enhet Vilmabas
8015 90 x 90 Limträpelare impregnerad Furu imp GL30h  LPM  
8014 115 x 115 Limträpelare impregnerad  Furu imp GL30h  LPM